Werkzaamheden Biervliet

Aanbrengen verkeersremmende maatregelen Driewegen.

Aannemingsbedrijf H4A hebben we opdracht gegeven voor het aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in de Hoofdplaatseweg te Driewegen. Het betreft het gedeelte binnen de bebouwde kom.  

Uit te voeren werkzaamheden.

Op de bebouwde kommen leggen we verkeersdrempels aan met versmallingen die we accentueren met groene hagen. Op het kruispunt met de Oudeweg en Driewegenweg komt een verhoogd verkeersplateau. Op het deel tussen dit plateau en de zuidelijke bebouwde kom brengen we twee eenzijdige versmallingen aan zodat een chicane ontstaat. Tenslotte frezen we de rijbaan en asfalteren we een nieuwe deklaag. In de verkeersdrempels en het plateau brengen we een rode deklaag aan.
Met deze maatregelen remmen we het verkeer. Het gedeelte wordt 30 km gebied. Op het noordelijk deel van de Hoofdplaatseweg maken we een overgangsgebied van 80 km naar 60 km.

Hoofdplaatseweg Biervliet

Planning en tijdelijke verkeersmaatregelen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van 1 tot en met 12 november 2021. Het wegvak sluiten we geheel af en een omleidingsroute stellen we in. De afsluiting van de weg doen we gelijktijdig met het werk in Hoofdplaat door gemeente Sluis. Dit om overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken.  

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer B. Krugmann van ons team Techniek (te bereiken onder 14 0115).

 

Uitvoeren rioolrenovaties 2021.

Kumpen Renovatietechnieken NV gaat werkzaamheden uitvoeren aan de hoofdriolering in diverse kernen. Het bedrijf zal een groot aantal riolen renoveren met de kousmethode. We gaan aan de slag in Philippine, Biervliet en de wijk Triniteit in Terneuzen. We renoveren de riolering en brengen een aantal plaatselijke reparaties aan.

Kousmethode.

Rioolinspecties hebben aangetoond dat er schades aan de riolering zijn. Scheuren, lekkages, obstakels en ingroei van boomwortels zijn geconstateerd. We laten deze schades repareren om te zorgen dat de riolering nu en in de toekomst goed blijft functioneren.
Voor reparatie van de riolering breken we geen straten op en graven we geen sleuven. Herstellingen worden bovengronds uitgevoerd. Via inspectieputten worden nieuwe binnenvoeringen (kousen) in het riool aangebracht. Deze methode van renoveren wordt de kousmethode genoemd. We laten volledige lengtes tussen twee inspectieputten renoveren, maar ook plaatselijke gedeelten waar schades zijn repareren we met de kousmethode.  

Glasvezelkous.

De aan te brengen nieuwe binnenvoering is een kous van glasvezel versterkte polyester-kunsthars. De kous wordt het riool ingetrokken en met lucht opgeblazen. Daarna wordt de kous belicht met Ultra Violet licht waardoor deze uithard.  

Rioolrenovatie

Uitvoering.

Voorafgaand aan het inbrengen van de kousen zorgen we dat het riool goed toegankelijk is. Inspectieputten passen we zo nodig aan met grotere toegangsschachten of nieuwe putranden. We reinigen het te renoveren riool en zetten het dicht met afsluiters. Zijn er obstakels dan verwijderen we die eerst met een robotfrees. Het riool inspecteren we om de aansluitpunten van huis- en kolkafvoeren precies vast te leggen. Na aanbrengen en uitharden van de kous maken we deze aansluitingen open zodat er weer geloosd kan worden op het gerenoveerde riool. Als dit uitgevoerd is volgt er nogmaals een inspectie om te controleren of de kous en de aansluitingen goed zijn aangebracht. Ook nemen we een proefstuk van de uitgeharde kous om deze in een laboratorium te controleren op sterkte en samenstelling.
Om de kousen aan te brengen zetten we de desbetreffende riooldelen dicht. In de  meeste situaties kan het rioolwater in de aansluitende riolering weg stromen. Waar dit bij de belangrijkste hoofdriolen niet kan, plaatsen we een tijdelijke pompinstallatie om het rioolwater over te pompen in de riolering waar het wel vrij kan afstromen.

Planning.

Kumpen Renovatietechnieken start 23 juni in Philippine. Daarna volgen Biervliet en de wijk Triniteit. Volgens planning zullen ze tot medio november bezig zijn.   
Bewoners krijgen van Kumpen bericht wanneer de werkzaamheden in hun straat uitgevoerd worden met instructies voor het gebruik van de riolering tijdens de werkzaamheden. Op sommigen plaatsen treffen we verkeersmaatregelen om het werkmaterieel op te stellen.

 

Uit te voeren onderhoud aan bestratingen 2021.

Aannemingsbedrijf EVS Infrabouw gaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan bestratingen. Uit inspecties is gebleken dat diverse verhardingen vernieuwd of hersteld moeten worden. Voor Biervliet gaan we in de Kloosterstraat aan de slag.

Kloosterstraat

De rijbaan breken we op en we verstevigen de fundering. Nieuwe trottoirbanden en betonstraatstenen brengen we aan. Ook vernieuwen we de parkeerplaatsen en trottoirs. Het gedeelte in de scherpe bocht valt hier buiten omdat dit recent is aangelegd.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de straat gefaseerd af.
Het werk moet nog definitief ingepland worden.

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek (14 0115).

 

Omvangrijke kabel- en leidingwerken in Driewegen, Biervliet.

In het Burgemeester Verplankeplein gaan we riolering vervangen en de straten vernieuwen. Voorafgaand aan ons werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen.

Werkzaamheden DNWG.

Een nieuwe elektrakabel wordt aangelegd en de waterleiding vervangen. H4A Leidingen voert de werkzaamheden uit vanaf maandag 12 april. Volgens planning zal het werk tot en met 4 juni duren. De sleuven in het straatwerk worden tijdelijk terug dicht gelegd. Met het gemeentelijk werk brengen we deze in orde met de definitieve bestrating.

Werkzaamheden gemeente.

Na de werkzaamheden van DNWG starten we de rioleringswerkzaamheden. Dit zal volgens planning vanaf 21 juni 2021 zijn.
De straten breken we op, we vernieuwen de riolering en brengen een nieuwe fundering aan in de rijbaan. Op sommige gedeelten stellen we de oude riolering buiten werking door deze vol te schuimen.
Na het rioleringswerk brengen we nieuwe betonbanden aan, leggen we het parkeerterreintje terug in nieuwe betonstraatstenen en de rijbaan in nieuwe gebakken klinkers. Als laatste breken we de oude trap op en leggen we een nieuwe trap aan vanaf de Oudeweg naar de speeltuin.

DE WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD.