Werkzaamheden Biervliet

Uit te voeren groot rioolonderhoud in Biervliet.

Uit inspectie is gebleken dat we dringend een groot aantal rioolwerkzaamheden moeten uitvoeren. Met het vernieuwen van de riolering gaan we gelijk het stelsel optimaliseren en  klimaat robuuster maken.
Vanaf augustus 2020 tot en met mei 2021 voeren we de werkzaamheden uit in drie gedeelten van Biervliet. Voor elk deel hebben we een andere aannemer.

Deel 1: Oude Poorte, Keizer Karelstraat, Jacob Catsstraat, Jacoba van Beierenstraat.

In deze straten vervangen we de riolering en vernieuwen we de huisaansluitingen. We breken de straten op, verwijderen oude rioleringsbuizen en leggen nieuwe beton- en pvc riolering aan. Een gedeelte oud riool kunnen we niet verwijderen. Deze stellen we buiten gebruik door ze vol te schuimen met beton.
Na vervanging van de riolering brengen we de huidige bestrating terug aan met een nieuwe puinfundering onder de rijbaan. Trottoirbanden, tegels en parkeerstroken brengen we terug in nieuwe materialen.
De straten sluiten we gefaseerd af om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Dit deel van het werk voert aannemingsbedrijf De Bokx BV uit. De planning is om maandag 7 september 2020 te starten en dat het werk eind januari 2021 gereed is.

Deel 2: Gedeelte Noordstraat, Kerkstraat, Molenstraat, gedeelte Hoogstraat en gedeelte Beukelsstraat.

Het betreft het gedeelte Noordstraat vanaf de Markt tot circa 20 meter voorbij de I.C. van der Lindestraat. Het gedeelte Hoogstraat is tussen de Kerkstraat en Molenstraat. Het gedeelte Beukelsstraat loopt vanaf de Noordstraat tot aan de Zouteweg.   
Oude riolering breken we op en we leggen nieuwe beton- en pvc riolering aan. Een groot deel van de oude riolering kunnen we niet verwijderen. Deze stellen we buiten gebruik door de buizen vol te schuimen. Huis- en kolkaansluitingen vernieuwen we.  
Na vernieuwing van het riool brengen we de huidige bestrating terug aan met een nieuwe puinfundering onder de rijbaan. In de Noordstraat wordt de asfaltverharding hersteld. In het gedeelte Beukelsstraat vervangen we de klinkers door een asfaltverharding.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de desbetreffende straatgedeelten gefaseerd af.
Dit deel van het werk voert aannemingsbedrijf H4A Infratechniek uit. De planning is om 9 november 2020 te starten en dat het werk eind maart 2021 gereed is.

Deel 3: Weststraat en kruissing Hugevlietstraat Boterzandestraat.

In de Weststraat breken we een groot deel van de oude riolering op en stellen we een groot deel buiten werking. Ook het rioolgemaal met persleiding verwijderen we. Nieuwe riolering leggen we aan en huis- en kolkafvoeren vernieuwen we. In de rioolsleuf leggen we een persleiding mee die aangesloten wordt op de persleiding van het gemaal in de Hugevlietstraat. Deze nieuwe persleiding laten we lozen op het riool in de kruising van de Westraat met Gentsestraat.
Na vernieuwing en aanpassing van het riool brengen we een nieuwe puinfundering aan onder de rijbaan. De rijbaan asfalteren we en trottoirs en parkeerstroken vernieuwen we. In de rijbaan brengen we vier wegversmallingen aan, uitgevoerd als plantvakken. Het plateau op de kruising met de Gentsestraat herstraten we.
In de Hugevlietstraat vernieuwen we de putranden op de put van het rioolgemaal. Op de kruising met de Boterzandestraat passen we een overstortput aan en herleggen we het plateau zodat regenwater af kan stromen naar de berm.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we de desbetreffende straatgedeelten gefaseerd af. Voor de Westraat stellen we een omleidingsroute in.
Dit deel van het werk voert aannemingsbedrijf KWS uit. De planning is om begin februari 2021 te starten en dat het werk 30 april 2021 gereed is.

Bewoners en belanghebbenden worden voorafgaand aan het werk geïnformeerd door de desbetreffende aannemers. Tijdens de uitvoering proberen we uiteraard zo veel mogelijk hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden te beperken. Voorafgaand aan ons rioolwerk vernieuwt DNWG hun kabel- en leidingnet.

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met onze opzichter de heer M. IJzerman van team Techniek (14 0115).