Werkzaamheden Biervliet

Omvangrijke kabel- en leidingwerken in Driewegen, Biervliet.

In het Burgemeester Verplankeplein gaan we riolering vervangen en de straten vernieuwen. Voorafgaand aan ons werk zal DNWG kabels en leidingen vernieuwen.

Werkzaamheden DNWG.

Een nieuwe elektrakabel wordt aangelegd en de waterleiding vervangen. H4A Leidingen voert de werkzaamheden uit vanaf maandag 12 april. Volgens planning zal het werk tot en met 28 mei duren. De sleuven in het straatwerk worden tijdelijk terug dicht gelegd. Met het gemeentelijk werk brengen we deze in orde met de definitieve bestrating.

Werkzaamheden gemeente.

Na de werkzaamheden van DNWG starten we de rioleringswerkzaamheden. Dit zal volgens planning vanaf 14 juni 2021 zijn.
De straten breken we op, we vernieuwen de riolering en brengen een nieuwe fundering aan in de rijbaan. Op sommige gedeelten stellen we de oude riolering buiten werking door deze vol te schuimen.
Na het rioleringswerk brengen we nieuwe betonbanden aan, leggen we het parkeerterreintje terug in nieuwe betonstraatstenen en de rijbaan in nieuwe gebakken klinkers. Als laatste breken we de oude trap op en leggen we een nieuwe trap aan vanaf de Oudeweg naar de speeltuin.

Het gemeentelijk werk voert EVS bv uit. Volgens planning zal dit 2 maanden duren. Het Burgemeester Verplankeplein sluiten we af om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bewoners en belanghebbenden worden voorafgaand aan het werk geïnformeerd door de desbetreffende aannemers. Tijdens de uitvoering proberen we uiteraard zo veel mogelijk hinder en overlast voor omwonenden te beperken. Voor vragen over eht werk kunt u contact opnemen met de heer B. Krügman van ons team Techniek (14 0115). 

 

Uit te voeren groot rioolonderhoud in Biervliet.

Uit inspectie is gebleken dat we dringend een groot aantal rioolwerkzaamheden moeten uitvoeren. Met het vernieuwen van de riolering gaan we gelijk het stelsel optimaliseren en  klimaat robuuster maken.
Vanaf augustus 2020 tot en met mei 2021 voeren we de werkzaamheden uit in drie gedeelten van Biervliet. Voor elk deel hebben we een andere aannemer.

Deel 1: Oude Poorte, Keizer Karelstraat, Jacob Catsstraat, Jacoba van Beierenstraat.

In deze straten vervangen we de riolering en vernieuwen we de huisaansluitingen. We breken de straten op, verwijderen oude rioleringsbuizen en leggen nieuwe beton- en pvc riolering aan. Een gedeelte oud riool kunnen we niet verwijderen. Deze stellen we buiten gebruik door ze vol te schuimen met beton.
Na vervanging van de riolering brengen we de huidige bestrating terug aan met een nieuwe puinfundering onder de rijbaan. Trottoirbanden, tegels en parkeerstroken brengen we terug in nieuwe materialen.
De straten sluiten we gefaseerd af om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Dit deel van het werk voert aannemingsbedrijf De Bokx BV uit.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD

 

Deel 2: Gedeelte Noordstraat, Kerkstraat, Molenstraat, gedeelte Hoogstraat en gedeelte Beukelsstraat.

Het betreft het gedeelte Noordstraat vanaf de Markt tot circa 20 meter voorbij de I.C. van der Lindestraat. Het gedeelte Hoogstraat is tussen de Kerkstraat en Molenstraat. Het gedeelte Beukelsstraat loopt vanaf de Noordstraat tot aan de Zouteweg.   
Oude riolering breken we op en we leggen nieuwe beton- en pvc riolering aan. Een groot deel van de oude riolering kunnen we niet verwijderen. Deze stellen we buiten gebruik door de buizen vol te schuimen. Huis- en kolkaansluitingen vernieuwen we.  
Na vernieuwing van het riool brengen we de huidige bestrating terug aan met een nieuwe puinfundering onder de rijbaan. In de Noordstraat wordt de asfaltverharding hersteld. In het gedeelte Beukelsstraat vervangen we de klinkers door een asfaltverharding.
Voor uitvoering van het werk sluiten we de desbetreffende straatgedeelten gefaseerd af.
Dit deel van het werk voert aannemingsbedrijf H4A Infratechniek uit. De planning is om 9 november 2020 te starten en dat het werk eind maart 2021 gereed is.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD (alleen kruispunt Noordstraat - IC vd Lindestraat wordt later nog herstraat).

Deel 3: Weststraat en kruissing Hugevlietstraat Boterzandestraat.

In de Weststraat breken we een groot deel van de oude riolering op en stellen we een groot deel buiten werking. Ook het rioolgemaal met persleiding verwijderen we. Nieuwe riolering leggen we aan en huis- en kolkafvoeren vernieuwen we. In de rioolsleuf leggen we een persleiding mee die aangesloten wordt op de persleiding van het gemaal in de Hugevlietstraat. Deze nieuwe persleiding laten we lozen op het riool in de kruising van de Westraat met Gentsestraat.
Na vernieuwing en aanpassing van het riool brengen we een nieuwe puinfundering aan onder de rijbaan. De rijbaan asfalteren we en trottoirs en parkeerstroken vernieuwen we. In de rijbaan brengen we vier wegversmallingen aan, uitgevoerd als plantvakken. Het plateau op de kruising met de Gentsestraat herstraten we.
In de Hugevlietstraat vernieuwen we de putranden op de put van het rioolgemaal. Op de kruising met de Boterzandestraat passen we een overstortput aan en herleggen we het plateau zodat regenwater af kan stromen naar de berm.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we de desbetreffende straatgedeelten gefaseerd af. Voor de Westraat stellen we een omleidingsroute in.
Dit deel van het werk voert aannemingsbedrijf KWS uit. De planning is om begin februari 2021 te starten en dat het werk 23 april 2021 gereed is.

Bewoners en belanghebbenden worden voorafgaand aan het werk geïnformeerd door de desbetreffende aannemers. Tijdens de uitvoering proberen we uiteraard zo veel mogelijk hinder voor het verkeer en overlast voor omwonenden te beperken. Voorafgaand aan ons rioolwerk heeft DNWG hun kabel- en leidingnet vernieuwd.

Voor vragen over het werk kunt u contact opnemen met onze opzichter de heer M. IJzerman van team Techniek (14 0115).