Werkzaamheden Koewacht

Uit te voeren asfaltonderhoud 2020.

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek B.V. voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden. In Nieuwe Molen gaan we in de Benedenstraat aan de slag.

Benedenstraat

Het gedeelte grindpad gaan we voorzien van een asfaltverharding. Het pad wordt 2,50 meter breed, op enkele stukken 3,00 en 3,50 meter breed. In- en uitritten passen we aan op de nieuwe asfaltverharding.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het weggedeelte tijdelijk af voor alle verkeer.

De werkzaamheden staan gepland van 16 tot en met 27 november 2020.

Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).