Werkzaamheden Koewacht

Reiniging en inspectie riolering 2020.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2020 zal dit zijn in Koewacht, Zuiddorpe, Axel, Overslag, Schapenbout, Zandstraat, Spui, Griete en Reuzenhoek.
Totaal reinigen en inspecteren we 27 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1000 mm. Van deze 27 km reinigt ons team Stadsservice 26 km, de resterende kilometer wordt door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de werkzaamheden uit. Maandag 13 januari starten ze, wat volgens planning zal duren tot en met vrijdag 14 februari 2020.
Het werk is in één bestek aanbesteed waarin ook het reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis is opgenomen. Hierin zitten ook de te reinigen en te inspecteren werkzaamheden voor 2021 zodat het aannemingsbedrijf 2 jaar aan de slag kan. Voor onze gemeente staat er volgend jaar 14 km riolering op, om te reinigen en te inspecteren.

Reinigen en inspecteren.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

Te nemen maatregelen.

Tijdens de werkzaamheden ontstaan grote drukverschillen in de hoofdriolering. Indien er niet of onvoldoende ontluchting in het rioolsysteem van de woning aanwezig is, kan het voorkomen dat stanksloten (sifons) leeg getrokken worden. Hierdoor kan mogelijk enige stankoverlast in de woning ontstaan. Dit is te verhelpen door na de werkzaamheden alle waterkranen even open te draaien. Ook is het mogelijk dat door overdruk tijdelijk enig rioolwater naar de panden terugstroomt. Het is daarom verstandig om gedurende de reinigingswerkzaamheden het toiletdeksel gesloten te houden.
Bewoners en belanghebbenden krijgen tijdig een onfobrief over de werkzaamheden en het tijdstip waarop deze worden uitgevoerd in de straat.

Verkeershinder.

De spoelwagen stelt zich boven de inspectieputten van het riool op. Omdat deze bijna altijd midden in de straat liggen zal mogelijk enige verkeershinder ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor uitvoering van het reinigingswerk is de heer M. IJzerman van ons team Techniek contactpersoon (14 0115).