Werkzaamheden Koewacht

Uit te voeren asfaltonderhoud 2020.

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek B.V. voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden. In Nieuwe Molen gaan we in de Benedenstraat aan de slag.

Benedenstraat

Het gedeelte grindpad gaan we voorzien van een asfaltverharding. Het pad wordt 2,50 meter breed, op enkele stukken 3,00 en 3,50 meter breed. In- en uitritten passen we aan op de nieuwe asfaltverharding.
Voor uitvoering van het werk sluiten we het weggedeelte tijdelijk af voor alle verkeer.

De werkzaamheden staan gepland van 16 tot en met 27 november 2020.

Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer of bewoners en belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken.

Voor eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van de Walle van ons team Techniek (14 0115).
 
 

Reiniging en inspectie riolering 2020.

Jaarlijks reinigen en inspecteren we een groot aantal riolen. Voor 2020 zal dit zijn in Koewacht, Zuiddorpe, Axel, Overslag, Schapenbout, Zandstraat, Spui, Griete en Reuzenhoek.
Totaal reinigen en inspecteren we 27 km hoofdriolering. De diameters variëren van 200 mm tot en met 1000 mm. Van deze 27 km reinigt ons team Stadsservice 26 km, de resterende kilometer wordt door de aannemer gedaan die de inspecties uitvoert.
M.J. Oomen Leidingtechniek BV voert de werkzaamheden uit. Maandag 13 januari starten ze, wat volgens planning zal duren tot en met vrijdag 14 februari 2020.
Het werk is in één bestek aanbesteed waarin ook het reinigings- en inspectiewerk voor de gemeenten Hulst en Sluis is opgenomen. Hierin zitten ook de te reinigen en te inspecteren werkzaamheden voor 2021 zodat het aannemingsbedrijf 2 jaar aan de slag kan. Voor onze gemeente staat er volgend jaar 14 km riolering op, om te reinigen en te inspecteren.

Reinigen en inspecteren.

Het reinigen gebeurt door een spoelwagen die onder hoge druk water in het riool spuit. Het spoelwater en los gespoten vuil wordt hierna opgezogen door dezelfde wagen. Na de reiniging rijdt een mobiele camera, bestuurt vanuit de inspectiewagen, door het riool om de staat ervan vast te leggen. We kunnen daarna beoordelen of onderhoudsmaatregelen op korte of langere termijn nodig zijn.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD