Werkzaamheden Koewacht

Uit te voeren asfaltonderhoud 2021

Aannemingsbedrijf H4A Infratechniek B.V. voert het asfaltonderhoud uit voor dit jaar. Uit inspectie is gebleken dat er een aantal wegen, voet- en fietspaden gereconstrueerd dienen te worden. Voor Koewacht gaan we de fietsstroken in de Nieuwstraat opnieuw asfalteren.

Fietsstroken Nieuwstraat

We frezen de fietsstroken en brengen een nieuwe rode asfaltlaag aan. Tevens vervangen we een plaatselijk reparatievak van klinkers door een asfaltverharding. Als laatste brengen we de markeringen en figuraties terug aan.  
Voor uitvoering van het werk sluiten we de rijbaan gefaseerd tijdelijk af. Met de werkzaamheden zal overlast voor het verkeer, bewoners of belanghebbenden niet te voorkomen zijn. Uiteraard trachten we dit zo veel mogelijk te beperken. De werkzaamheden moeten nog definiteif ingepland worden.

Nieuwstraat Koewacht

Voor eventuele vragen over onze wegwerkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer B. Krügmann van ons team Techniek (14 0115).