Werkzaamheden Philippine

Tijdelijke afsluiting Braakmanweg.


Waterschap Scheldestromen gaat rooiwerkzaamheden uitvoeren in de Braakmanweg te Philippine. Hiervoor wordt het gedeelte tussen Kanaalpark en de Kanaalpolderweg (inclusief het kruispunt) geheel afgesloten.

Rooiwerkzaamheden.

WERKZAAMHEDEN ZIJN UITGEVOERD