Bijstand, zelfstandigen

Als u zelfstandige bent, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstand. Dit kan op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

Het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen doet u door te bellen naar ons algemene nummer 14-0115. Wij noteren dan uw contactgegevens en zorgen dat er op een later moment contact met u wordt opgenomen door een specialist.

Er zijn twee vormen van bijstand:

1.    Bijstand voor levensonderhoud
2.    Lening voor bedrijfskapitaal

Bijstand voor levensonderhoud

De kenmerken
•    Wij vragen advies van een gespecialiseerd bureau, bijvoorbeeld het IMK
•    U ontvangt maandelijks bijstand in aanvulling op eigen inkomsten
•    De inkomsten van een eventuele partner verlagen het recht op bijstand
•    U ontvangt bijstand in de vorm van een renteloze geldlening
•    U bent verplicht jaarstukken op te laten maken over elk jaar waarin u bijstand heeft ontvangen
•    Op basis van de jaarstukken stellen wij uw definitief recht op bijstand vast

Bijstand voor bedrijfskapitaal

De kenmerken
•    Wij vragen advies van een gespecialiseerd bureau, bijvoorbeeld het IMK
•    Het kan gaan om een lening voor het oplossen van kortstondige financiële problemen of voor het doen van investeringen
•    Het is bijstand in de vorm van een lening
•    In sommige gevallen krijgt u een deel van de lening ‘om niet’. Dat betekent dat u dit deel van de lening niet terug hoeft te betalen
•    U moet elke maand aflossing en rente betalen

Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing:

1.    U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
2.    U woont in de gemeente Terneuzen en staat bij ons ingeschreven
3.    U bent tussen de 18 en 65 jaar oud

Voor wie is bijstandverlening voor zelfstandigen bedoeld?

1.    U bent een startende zelfstandige
2.    U bent een gevestigde zelfstandige met een levensvatbaar bedrijf met tijdelijke financiële problemen
3.    U bent een zelfstandige en moet het bedrijf beëindigen
4.    U bent een zelfstandige, geboren voor 1 januari 1960, met minstens tien jaar een eigen bedrijf met een inkomen dat langdurig lager is dan het sociaal minimum
5.    U kunt geen financiële hulp krijgen van een bank of andere kredietverlener
6.    U bent niet blijvend arbeidsongeschikt