Bijstandsuitkering / Bijzondere bijstand

Uitkering aanvragen

Voor het aanvragen van een uitkering moet u langskomen aan de publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Dit kan op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. U moet een geldig paspoort, identiteitskaart of verbljifsvergunning meenemen. Als u een partner heeft, dan moet hij/zij ook meekomen naar de publieksbalie. Ga naar de website Antwoordop.nl om meer informatie te vinden over een uitkering van de gemeente Terneuzen.

Waar heeft u recht op?

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u recht hebben op een aantal voorzieningen van de gemeente Terneuzen.
Op de website Antwoordop.nl vindt u meer informatie over de landelijke en gemeentelijke voorzieningen die er zijn voor mensen met een laag inkomen. Via de AntwoordOp-wijzer op deze website kunt u berekenen voor welke voorzieningen u in aanmerking komt.

Bijzondere bijstand

Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Meestal gaat het om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen. Soms kan het team Werk en Inkomen van de gemeente u bijzondere bijstand geven voor deze kosten. Op de website Antwoordop.nl vindt u meer informatie over onze voorwaarden.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in als u een aanvraag doet voor bijzondere bijstand.

Meedoen budget

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Heeft u een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde norm? Dan krijgt u een budget om de kosten van meedoen te betalen. Ieder jaar kan elk gezinslid 1x per jaar tot een bedrag van € 100,00 kosten declareren. De kosten zijn veelzijdig. Het kan gaan om kosten voor een zwemabonnement, fiets, kleding, theater/film, pretpark en dergelijke.

Gebruik het aanvraagformulier bijzondere bijstand om het meedoen budget aan te vragen.
Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in als u een aanvraag doet voor het Meedoen budget.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag kunt u aanvragen als u al langere tijd van een laag inkomen leeft. Op de website Antwoordop.nlvindt u meer informatie over onze voorwaarden.

Aanvraagformulier inkomenstoeslag (via het formulier voor bijzondere bijstand)

Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in als u een aanvraag doet voor individuele inkomenstoeslag.

Gezin in de bijstand

Heeft u als gezin een bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Of heeft u een inkomen op bijstandsniveau of net daarboven? Neem dan contact op met Leergeld Zeeuws-Vlaanderen.

Leergeld is een landelijke organisatie die hulp biedt aan gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Leergeld zorgt dat kinderen in deze gezinnen mee kunnen op schoolreis, gaan sporten of op muziekles. Leergeld kan een (tweedehands) fiets of computer regelen als uw kind die niet heeft. Het is ook mogelijk om deel te nemen aan het jeugdsportfonds of jeugdcultuurfonds via Leergeld. Meer algemene informatie over Leergeld kunt u vinden op www.leergeld.nl.

Vakantiegeld

In 2019 betalen we het vakantiegeld aan het einde van de maand juni.