Bijstandsuitkering / Bijzondere bijstand

Uitkering aanvragen

Voor het aanvragen van een uitkering moet u langskomen aan de publieksbalie, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. U moet een geldig paspoort, identiteitskaart of verbljifsvergunning meenemen. Ga naar de website Antwoordop.nl om meer informatie te vinden over een uitkering van de gemeente Terneuzen.

Bereken uw recht

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u recht hebben op een aantal voorzieningen van de gemeente Terneuzen.
Op de website Antwoordop.nl vindt u meer informatie over de landelijke en gemeentelijke voorzieningen die er zijn voor mensen met een laag inkomen. Via de AntwoordOp-wijzer op deze website kunt u berekenen voor welke voorzieningen u in aanmerking komt.

Bijzondere bijstand

Soms brengen bijzondere omstandigheden extra kosten met zich mee. Meestal gaat het om kosten die u moet maken door ziekte of om sociale redenen. Soms kan het team Werk en Inkomen van de gemeente u bijzondere bijstand geven voor deze kosten. Op de website Antwoordop.nl vindt u meer informatie over onze voorwaarden.

Aanvraagformulier bijzondere bijstand
Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in als u een aanvraag doet voor bijzondere bijstand.

Meedoen budget

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Heeft u een inkomen tot 110% van de van toepassing zijnde norm? Dan krijgt u een budget om de kosten van meedoen te betalen. Ieder jaar kan elk gezinslid 1x per jaar tot een bedrag van € 100,00 kosten declareren. De kosten zijn veelzijdig. Het kan gaan om kosten voor een zwemabonnement, fiets, kleding, theater/film, pretpark en dergelijke.

Gebruik het aanvraagformulier bijzondere bijstand om het meedoen budget aan te vragen.
Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in als u een aanvraag doet voor het Meedoen budget.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag kunt u aanvragen als u al langere tijd van een laag inkomen leeft. Op de website Antwoordop.nlvindt u meer informatie over onze voorwaarden.

Aanvraagformulier inkomenstoeslag (via het formulier voor bijzondere bijstand)
Heeft u geen bijstandsuitkering bij de gemeente Terneuzen? Vul dan ook het Inlichtingenformulier in als u een aanvraag doet voor individuele inkomenstoeslag.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld is uitbetaald op donderdag 28 juni 2018.