Bijstand, zelfstandigen

Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u een tijdelijke terugval in inkomsten? Of voorziet u dat u snel met een terugval in inkomsten te maken krijgt? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening.

Er zijn diverse mogelijkheden:

 • Het kan gaan om een lening die aan u wordt verleend als bijdrage in de kosten van bedrijfskapitaal.
 • Het kan ook gaan om bijstand in de vorm van een periodieke uitkering: een aanvulling op uw eigen inkomen. Onder bepaalde voorwaarden hoeft u deze periodieke uitkering niet terug te betalen.
Voor wie is de bijstandverlening aan zelfstandigen?

De bijstandverlening aan zelfstandigen is voor:

 • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen;
 • startende zelfstandigen;
 • zelfstandigen die hun eigen bedrijf moeten beëindigen;
 • zelfstandigen van 55 jaar of ouder die minstens tien jaar een eigen bedrijf hebben en van wie het inkomen langdurig onder het sociaal minimum is.
Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een uitkering moet u onder meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent al een redelijk lange periode als zelfstandige in Nederland gevestigd. (Voor startende zelfstandigen gelden beperkingen).
 • U verblijft in Nederland.
 • U bent tussen de 18 en 65 jaar oud.
 • Uw financiële moeilijkheden zijn van tijdelijke aard; uw bedrijf moet dus binnen afzienbare termijn weer levensvatbaar kunnen zijn. (Voor zelfstandigen ouder dan 54 jaar geldt een minder strenge eis).
 • U kunt geen hulp (meer) krijgen van een bank of andere kredietverlener.
 • U heeft de benodigde vergunningen voor uw bedrijf.
 • U bent niet blijvend arbeidsongeschikt.
Bijstandverlening omwille van Coronavirus

Bent u ondernemer of ZZP'er en woont u in de gemeente Terneuzen? Dan kunt u bij ons een tijdelijke inkomensondersteuning aanvragen als dit nodig is vanwege de corona-maatregelen. Ga hiervoor naar de pagina 'Coronavirus en ondernemers' .