Collectieve ziektekostenverzekering

Het is belangrijk om u goed te verzekeren tegen ziektekosten. Daarom hebben de gemeente Terneuzen en CZ een overeenkomst afgesloten. De overeenkomst houdt in dat inwoners van de gemeente Terneuzen een basisverzekering en een aanvullende zorgverzekering af kunnen sluiten voor een lagere premie.

Voorwaarden

Aan deze collectieve ziektekostenverzekering zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • het (gezamenlijk) inkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de geldende toepasselijke bijstandsnorm;
  • het vermogen mag niet groter zijn dan de vermogensgrens.
Premiebedrag

De premiebedragen vindt u op de website www.gezondverzekerd.nl. Ook de overzichten van de vergoedingen vindt u hier terug. Voor het vooruit betalen van het Eigen Risico kunt u een betalingsregeling afspreken met CZ. Het bedrag dat u niet opmaakt krijgt u achteraf terug. Kinderen tot 18 jaar verzekert CZ gratis mee.

De bijzondere bijstand en kortingen worden maandelijks rechtstreeks verrekend met CZ.

Aanvragen

Wilt u deelnemen aan deze collectieve verzekering? Meld u dan aan via www.gezondverzekerd.nl.

Bent u al bij een andere organisatie verzekerd? Dan kunt u met ingang van het volgende kalenderjaar deelnemen. Als u dit wilt, kunt u zich voor 1 november aanmelden bij CZ. CZ verzorgt de afmelding bij uw huidige zorgverzekeraar.