Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rof-je).

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleverdata Rof-je op grond van de Participatiewet (PW):
 
Maand Inleverdatum
december 2019 2 januari 2020
januari 2020 31 januari 2020
februari 2020 2 maart 2020
maart 2020 1 april 2020
april 2020 30 april 2020
mei 2020 2 juni 2020
juni 2020 1 juli 2020
juli 2020 31 juli 2020
augustus 2020 1 september 2020
september 2020 1 oktober 2020
oktober 2020 2 november 2020
november 2020 1 december 2020
december 2020 30 december 2020

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

U kunt uw Rof-je ook per post opsturen (geen postzegel nodig) tussen de 1e tot en met de 3e van de maand naar:

Gemeente Terneuzen

t.a.v. team Uitkeringenadministratie

Antwoordnummer 91

4530 VB  TERNEUZEN

Inleverdata Rof-je IOAW en IOAZ-uitkering

Als u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Als u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2019 en half juli 2019 worden opgestuurd en 28 januari 2020 en 28 juli 2020 moeten worden ingeleverd.
Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie? Dan moet u een mutatieformulier in te vullen.

Maand

december 2019

januari 2020

Inleverdatum

24 december 2019

28 januari 2020

februari 2020

28 februari 2020

maart 2020

27 maart 2020

april 2020

28 april 2020

mei 2020

28 mei 2020

juni 2020

26 juni 2020

juli 2020

28 juli 2020

augustus 2020

28 augustus 2020

september 2020

28 september 2020

oktober 2020

28 oktober 2020

november 2020

27 november 2020

december 2020

28 december 2020

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 6e van de maand plaats.

U kunt uw Rof-je ook per post opsturen (geen portzegel nodig) naar:

Gemeente Terneuzen

t.a.v. team Uitkeringenadministratie

Antwoordnummer 91

4530 VB  TERNEUZEN