Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rofje).

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleveren rechtmatigheidsonderzoekformulieren (rofjes) uitkering op grond van de Participatiewet (PW)

 

Maand                                                                           Inleverdatum

 

december 2016

januari 2017

30 december 2016

1 februari 2017

februari 2017

1 maart 2017

maart 2017

31 maart 2017

april 2017

1 mei 2017

mei 2017

1 juni 2017

juni 2017

29 juni 2017

juli 2017

1 augustus 2017

augustus 2017

1 september 2017

september 2017

2 oktober 2017

oktober 2017

1 november 2017

november 2017

1 december 2017

december 2017

2 januari 2018

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

 

Inleveren rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (rofjes) IOAW en IOAZ-uitkering

Indien u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Indien u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2017 en half juli 2017 worden opgestuurd en 26 januari 2017 en 27 juli 2017 moeten worden ingeleverd. Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie dan dient u een mutatieformulier in te vullen.

Maand                                                                                Inleverdatum

december 2016

januari 2017

28 december 2016

26 januari 2017

februari 2017

27 februari 2017

maart 2017

29 maart 2017

april 2017

26 april 2017

mei 2017

29 mei 2017

juni 2017

28 juni 2017

juli 2017

27 juli 2017

augustus 2017

29 augustus 2017

september 2017

28 september 2017

oktober 2017

30 oktober 2017

november 2017

29 november 2017

december 2017

28 december 2017

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 5e van de maand plaats.