Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rofje).

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleveren rechtmatigheidsonderzoekformulieren (rofjes) uitkering op grond van de Participatiewet (PW)

 

Maand                                                                           Inleverdatum

 

december 2017

januari 2018

2 januari 2018

1 februari 2018

februari 2018

1 maart 2018

maart 2018

3 april 2018

april 2018

1 mei 2018

mei 2018

1 juni 2018

juni 2018

2 juli 2018

juli 2018

1 augustus 2018

augustus 2018

31 augustus 2018

september 2018

1 oktober 2018

oktober 2018

1 november 2018

november 2018

30 november 2018

december 2018

2 januari 2019

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

Rofjes kunnen ook per post worden opgestuurd van de 1e tot en met de 3e van de maand naar:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Postbus 35
4530 AA  TERNEUZEN

 

Inleveren rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (rofjes) IOAW en IOAZ-uitkering

Indien u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Indien u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2018 en half juli 2018 worden opgestuurd en 29 januari 2018 en 27 juli 2018 moeten worden ingeleverd. Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie dan dient u een mutatieformulier in te vullen.

Maand                                                                                Inleverdatum

december 2017

januari 2018

28 december 2017

29 januari 2018

februari 2018

26 februari 2018

maart 2018

28 maart 2018

april 2018

26 april 2018

mei 2018

28 mei 2018

juni 2018

28 juni 2018

juli 2018

27 juli 2018

augustus 2018

28 augustus 2018

september 2018

28 september 2018

oktober 2018

29 oktober 2018

november 2018

28 november 2018

december 2018

27 december 2018

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 5e van de maand plaats.