Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (rofje).

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleverdata rofje op grond van de Participatiewet (PW):
 
Maand Inleverdatum
december 2020 30 december 2020
januari 2021 1 februari 2021
februari 2021 1 maart 2021
maart 2021 31 maart 2021
april 2021 29 april 2021
mei 2021 1 juni 2021
juni 2021 1 juli 2021
juli 2021 2 augustus 2021
augustus 2021 1 september 2021
september 2021 1 oktober 2021
oktober 2021 1 november 2021
november 2021 1 december 2021
december 2021 30 december 2021

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

Inlevermogelijkheden:

1. U kunt uw rofje inleveren op het gemeentehuis;

2. U kunt uw rofje mailen naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl

3. U kunt uw rofje per post opsturen (geen postzegel nodig,) tussen de 1e tot en met de 3e van de maand:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN

Inleverdata rofje IOAW en IOAZ-uitkering

Als u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Als u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2021 en half juli 2021 worden opgestuurd en 28 januari 2021 en 28 juli 2021 moeten worden ingeleverd.
Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie? Dan moet u een mutatieformulier invullen.

 
Maand Inleverdatum
december 2020 28 december 2020
januari 2021 28 januari 2021
februari 2021 26 februari 2021
maart 2021 26 maart 2021
april 2021 28 april 2021
mei 2021 28 mei 2021
juni 2021 28 juni 2021
juli 2021 28 juli 2021
augustus 2021 27 augutus 2021
september 2021 28 september 2021
oktober 2021 28 oktober 2021
november 2021 26 november 2021
december 2021 28 december 2021

 

Als u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 6e van de maand plaats.

Inlevermogelijkheden:

1. U kunt uw rofje inleveren op het gemeentehuis;

2. U kunt uw rofje mailen naar uitkeringsadministratie@terneuzen.nl

3. U kunt uw rofje per post opsturen (geen postzegel nodig) naar:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN