Informatie over het rofje

De gemeente controleert regelmatig uw gegevens om te beoordelen of u nog recht heeft op een uitkering en om fraude te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen ten opzichte van de situatie toen u uw uitkering aanvroeg. Iedere wijziging geeft u direct aan ons door via het maandelijks rechtmatigheidsonderzoeksformulier (Rofje).

Wanneer u de gemaakte afspraken omtrent uw uitkering niet nakomt is de gemeente verplicht een maatregel of een boete op te leggen. In de regel geldt: hoe ernstiger de feiten, hoe hoger de maatregel of de boete.

 

Inleveren rechtmatigheidsonderzoekformulieren (rofjes) uitkering op grond van de Participatiewet (PW)

 

Maand                                                                           Inleverdatum

 

december 2018

januari 2019

2 januari 2019

1 februari 2019

februari 2019

1 maart 2019

maart 2019

1 april 2019

april 2019

1 mei 2019

mei 2019

29 mei 2019

juni 2019

1 juli 2019

juli 2019

1 augustus 2019

augustus 2019

2 september 2019

september 2019

1 oktober 2019

oktober 2019

1 november 2019

november 2019

2 december 2019

december 2019

2 januari 2020

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 10e van de maand plaats.

Rofjes kunnen ook per post (geen postzegel nodig) worden opgestuurd van de 1e tot en met de 3e van de maand naar:

Gemeente Terneuzen
t.a.v. team Uitkeringenadministratie
Antwoordnummer 91
4530 VB  TERNEUZEN

 

Inleveren rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (rofjes) IOAW en IOAZ-uitkering

Indien u een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangt, gelden andere inleverdata. Deze treft u in onderstaande tabel aan. Indien u enkel een statusformulier moet inleveren, geldt dat deze half januari 2019 en half juli 2019 worden opgestuurd en 29 januari 2019 en 29 juli 2019 moeten worden ingeleverd. Doen zich tussentijds wijzigingen voor in uw situatie dan dient u een mutatieformulier in te vullen.

Maand                                                                                Inleverdatum

december 2018

januari 2019

27 december 2018

29 januari 2019

februari 2019

27 februari 2019

maart 2019

28 maart 2019

april 2019

29 april 2019

mei 2019

28 mei 2019

juni 2019

28 juni 2019

juli 2019

29 juli 2019

augustus 2019

28 augustus 2019

september 2019

27 september 2019

oktober 2019

28 oktober 2019

november 2019

28 november 2019

december 2019

24 december 2019

Indien u alles tijdig en juist inlevert, vindt bijschrijving op uw rekening uiterlijk de 5e van de maand plaats.