Ontslag, werkhervatting en ziekte

Werkloos

Bent of wordt u werkloos? Dan heeft u mogelijk recht op een WW-uitkering. Een WW-uitkering is uw inkomen als u werkloos bent. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u zich als werkzoekende inschrijven bij het UWV WERKbedrijf.

Meer informatie over een WW-uitkering kunt u vinden op de website van het UWV.
Op de website van de rijksoverheid vindt u informatie over wat u allemaal moet regelen als u werkloos wordt.

 

WerkServicePunt 

Het WerkServicePunt Zeeuws-Vlaanderen (WSP) is er zowel voor werkgevers die op zoek zijn naar geschikte werknemers als voor werkzoekenden die een baan of een nieuwe uitdaging zoeken.

Bij het WerkServicePunt worden contacten gelegd, mogelijkheden op de arbeidsmarkt verstrekt, mensen of vacatures voorgesteld en eventuele subsidiemogelijkheden aangeboden.

Voor meer informatie kijkt u op de website van het WerkService Punt

Werk vinden en loopbaan

Bent u werkzoekende? Dan kunt u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Een werkcoach kijkt dan samen met u naar uw kansen op het vinden van werk. Ook kan de werkcoach u meer vertellen over de ondersteuning van het WERKbedrijf bij bijvoorbeeld re-integratie, sollicitatietraining of scholing.

Meer informatie over het WERKbedrijf kunt u vinden op de website van het UWV

 

Ziekte en weer aan het werk

Bent u ziek en kunt u tijdelijk uw eigen werk niet doen? Dan is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk ziek meldt, zodat u tijdens uw ziekte een inkomen heeft. Heeft u een werkgever? Dan meldt u zich bij hem ziek. Tijdens uw ziekte wordt uw loon doorbetaald. Heeft u geen werkgever? Dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewetuitkering krijgen. Het UWV betaalt de Ziektewetuitkering.

Meer informatie over ziekte en weer aan het werk kunt u vinden op de website van het UWV

 

Re-integratie

De gemeente Terneuzen neemt deel aan het project ‘Ik kan eigenlijk best veel III’ (projectnummer 2014 ESFN9).

Wat houdt het project in?

Het project richt zich op jongeren tot 27 jaar die nu een uitkering ontvangen. Maar ook wanneer u geen uitkering ontvangt, komt u in aanmerking voor deelname aan een re-integratietraject binnen dit project. Het uitgangspunt is, dat u zo spoedig mogelijk weer aan het werk gaat of terug gaat studeren.

Wat doen wij voor u?

Wanneer u een bijstandsuitkering van de gemeente Terneuzen ontvangt, onderzoeken wij samen met u hoe u weer aan het werk kunt. Dit leggen we vast in een plan van aanpak. We zoeken samen met u naar vacatures, een passende opleiding of bieden deelname aan een cursus aan.

Wilt u meedoen?

Als u wilt meedoen aan ‘Ik kan eigenlijk best veel III’ kunt u zich melden bij het Jongerenloket van de gemeente Terneuzen. Het jongerenloket zit in het stadhuis, Stadhuisplein 1 in Terneuzen.

Wie maken dit project mogelijk?

Dit project wordt medegefinancierd met subsidie van het Europees Sociaal Fonds. De gemeente Goes verzorgt de coördinatie van dit project. De gemeente Terneuzen is deelnemer, net zoals andere Zeeuwse gemeenten.