Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. Als uw inkomen door de coronamaatregelen is gedaald, heeft u mogelijk recht op een gemeentelijke tegemoetkoming in de woonlasten en de kosten van elektriciteit, gas en water.

Hoe aanvragen?

Vanaf 9 maart kunt u hier een digitaal aanvraagformulier invullen. U kunt dan met terugwerkende kracht een TONK-uitkering over de maanden januari en februari aanvragen. U kunt de uitkering tot 1 augustus 2021 aanvragen.

Welke gegevens moet ik verzamelen als ik een aanvraag wil doen?

Als u (vanaf 9 maart) begint met het invullen van het formulier dan moet u de volgende zaken bij de hand houden:

 • Uw DigiD.
 • Als u een partner heeft dan moet uw partner op het einde van het formulier ook inloggen met DigiD.
 • Uw laatste afschrift van uw bankrekening waarop de aanvullende inkomensondersteuning gestort moet worden (met daarop zichtbaar rekeningnummer en tenaamstelling). U mag ook een foto of scan maken van uw bankpasje.
 • Een bewijsstuk (zoals een bankafschrift) waaruit de hoogte, inkomsten en uw noodzakelijke kosten (hypotheek, huur, servicekosten, gas, water, electriciteit) blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt. Als u meerdere bankrekeningen heeft, dan moet u voor het aantonen van uw vermogen van alle bankrekeningen een afschrift bij de hand houden. Bankrekeningen op naam van uw kinderen en op naam van uw onderneming tellen niet mee. Tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier moet u de afschriften digitaal bijvoegen. Het is handig als u deze afschriften vooraf ophaalt uit uw omgeving voor internetbankieren en opslaat op uw eigen apparaat. Als u papieren bewijsstukken heeft, dan kunt u hier vooraf een scan of foto van maken.
Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?

U kunt in aanmerking komen voor een TONK-uitkering als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U heeft in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020.
 • U heeft op dit moment veel minder inkomen dan gebruikelijk.
 • Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
 • Uw inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
 • U heeft op dit moment minder dan € 6295,- (alleenstaande) of € 12.590,- (alleenstaande ouder, samenwonenden en gehuwden) aan beschikbare geldmiddelen. Het gaat bijvoorbeeld om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en de waarde van beleggingen of bitcoins.
  Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet.
 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
TONK als laatste mogelijkheid

Heeft u misschien recht op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan moet u die eerst aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u recht hebben op de TONK-uitkering.

Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De maandelijkse tegemoetkoming bedraagt maximaal 30% van het inkomensverlies. U mag de TONK-uitkering meestal houden. Maar in sommige situaties mogen wij ook beslissen dat u de uitkering als lening krijgt, bijvoorbeeld als u weet dat u binnenkort een groot bedrag ontvangt. U moet de TONK-uitkering dan later terugbetalen.

Rekenvoorbeeld

Klaas en Annie hebben in januari 2020 een gezamelijk netto-inkomen van € 3000,-. In januari 2021 hebben zij een gezamelijk inkomen van € 2000,-. De woonlasten van Klaas en Annie zijn in totaal € 1200,-. Het inkomensverlies is € 1000,- (€ 3000 - € 2000 = € 1000)
Klaas en Annie kunnen samen een TONK-uitkering krijgen van in totaal € 300,- per maand. (30% van € 1000 = € 300,-)

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?

U kunt de TONK uitkering in de periode januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden krijgen als dit nodig is. Korter kan natuurlijk ook, langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen echt nodig heeft.

Wanneer is sprake van een partner?

U bent partners als u:

 • getrouwd of geregistreerd partners bent; of
 • op hetzelfde adres woont en:
  • samen een huishouden heeft;
  • ex-echtgenoten of ex-partners bent;
  • samen een kind heeft;
  • u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
  • ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.