Bestemmingsplannen

Ter inzage

 

Niet ter inzage

 

Bestemmingsplan plus industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

 

Wet voorkeursrecht gemeenten tot definitieve aanwijzing percelen grond met opstallen in plangebied "Othene Zuid"

 

Bestemmingsplannen / beheersverordeningen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

  • Bestemmingsplan Axel, Oudeweg 1 (realiseren garageboxen);
  • Bestemmingsplan Buitengebied, Zaamslagsedijk ong (toevoegen woning);
  • Bestemmingsplan Terneuzen Midden, Van der Peijlstraat 1 (toevoegen maatschappelkw woonvoorziening);
  • Bestemmingsplan Buitengebied, Reuzenhoek 17 Zaamslag (wegbestemmen woning)
  • Bestemmingsplan Koewacht, Nieuwstraat 96 (realiseren parkeerterrein)
  • Bestemmingsplan Koewacht, Tragel ongenummerd/Westdorpe, Graafjansdijk B71 (toevoegen en wegbestemmen woning)
  • de industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)

 

Definitieve ruimtelijke plannen

 

Archeologie

 

Cultuurhistorie

 

Wilt u meer weten over ruimtelijke plannen en de procedures?