Inzien bestemmingsplan / omgevingsvergunning

Wilt u weten welke activiteiten in een gebied zijn toegestaan?
Dan kunt u het bestemmingsplan van dat gebied raadplegen.

Een bestemmingsplan beschrijft hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden. De functie die het gebied heeft, bepaalt wat mogelijk is. Zo mag er bijvoorbeeld geen industrie gevestigd worden in gebied met de bestemming 'wonen'. Hier vindt u meer informatie over bestemmingsplannen en bestemmingsplanprocedures.
Indien wordt afgeweken van het bestemmingsplan kan in sommige gevallen meegewerkt worden aan een omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure.

3 mogelijkheden om een plan in te zien

1. Bekijk onze bestemmingsplannen of omgevingsvergunningen met de RO-viewer hierboven. In de handleiding leest u hoe deze viewer werkt. Om de RO-viewer te kunnen gebruiken, heeft u Adobe Flash Player 9 of hoger nodig. U kunt deze gratis downloaden op de website van Adobe.

2. Raadpleeg de website  www.ruimtelijkeplannen.nl,

3. Kom naar de balie van het gemeentehuis in Terneuzen  om een bestemmingsplan of omgevingsvergunning (digitaal) in te zien. Wij vragen u hiervoor eerst online een afspraak te maken, of telefonisch via tel. 14 0115.