Breedband internet in het buitengebied

Internet is onmisbaar. Snel internet in het buitengebied is één van de voorwaarden voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling in de gemeente Terneuzen. Maar voor bijna 800 adressen in het buitengebied van de gemeente Terneuzen is geen snelle internetverbinding beschikbaar. De gemeente helpt om ervoor te zorgen dat ook daar goed internet komt.

Subsidie

Vast-draadloze netwerken zijn de oplossing om het buitengebied van snel internet te voorzien. Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen willen de realisatie van deze netwerken versnellen door een subsidieregeling voor de witte adressen in het buitengebied. Witte adressen zijn adressen waar geen hoogwaardige breedbandverbinding telecommunicatieverbinding met een downloadsnelheid van 30 Mbps of meer beschikbaar is. Een particulier huishouden of een zakelijke afnemer die wordt voorzien van een geactiveerde aansluiting op een hoogwaardige breedbandverbinding, kan subsidie aanvragen voor de aansluitkosten.

Het subsidiebedrag bedraagt € 200,- per aangesloten wit adres binnen de grenzen van het grondgebied van de gemeente Terneuzen. Van dit bedrag wordt de helft door gemeente Terneuzen beschikbaar gesteld; de andere helft door provincie Zeeland. De subsidie regeling zal tot eind 2018 lopen.

Aanmelders kunnen hun aansluitkosten gesubsidieerd krijgen. U vraagt subsidie aan via dit formulier. Op deze subsidieregeling is de Algemene Subsidieverordening gemeente Terneuzen van toepassing.
Zie ook op de website van Impuls Zeeland.

Contact

Remco Wieland        
Tel: 14 0115
e-mail