Energielabel

ENERGIELABEL VOOR WONINGEN

 

Wat is een energielabel voor woningen?

Het energielabel voor woningen geeft aan hoe zuinig een huis is qua gas-, elektriciteits- en warmteverbruik in vergelijking met soortgelijke woningen. Woningen met een A-label zijn het meest energiezuinig, woningen met een G-label het minst energiezuinig. Het energielabel voor woningen is vergelijkbaar met het energielabel voor huishoudelijke apparaten en auto’s.
Als u uw huis wilt verkopen of verhuren bent u wettelijk verplicht om het nieuwe (definitieve) energielabel te overleggen aan de koper of huurder. Bij verkoop overhandigt u het energielabel uiterlijk bij de overdracht van de woning bij de notaris. Bij een nieuwe huurtransactie bent u verplicht om een definitief energielabel te overhandigen aan de nieuwe huurder.
 

Waar kunt u uw voorlopige energielabel ook inzien?

U kunt uw voorlopige energielabel of uw huidige geregistreerde energielabel (uit een eerder EPA-maatwerkadvies opgesteld na 2008 en voor 2015) ook vinden door uw postcode en huisnummer in te vullen op de website www.zoekuwenergielabel.nl.
 

Wilt u uw huis verhuren of verkopen? Dan hebt u een nieuw definitief energielabel nodig

Als u uw huis wilt verkopen of verhuren, moet u het nieuwe definitieve energielabel overleggen aan de koper of huurder.
 

Hoe kunt u het definitieve energielabel aanvragen?

Het definitieve energielabel kunt u zelf aanvragen via de website www.energielabelvoorwoningen.nl. U ontvangt dit dus niet van de gemeente.

Door in te loggen met uw DigiD kunt u de gegevens van uw huis controleren en aanpassen, door informatie over 10 punten zoals isolatie, dubbelglas of zonnepanelen toe te voegen. De website geeft aan voor welke aangepaste gegevens u een digitaal bewijsstuk moet toevoegen. Een erkend deskundige controleert daarna digitaal de aangeleverde informatie. Deze deskundige hoeft niet aan huis te komen. Na goedkeuring ontvangt u het definitieve energielabel per mail als pdf-bestand. Het definitieve energielabel wordt automatisch geregistreerd in de database van het Rijk.

Het definitieve energielabel moet u zelf overhandigen aan de nieuwe huurder of koper, uiterlijk tijdens de overdracht van de woning bij de notaris.
 

U heeft geen internet of DigiD? U wilt een woning verkopen of verhuren, bijvoorbeeld na een overlijden en u heeft geen DigiD van de overledene? U woont in het buitenland en u wilt een woning in Nederland verkopen of verhuren? Dan kunt u het definitieve energielabel schriftelijk aanvragen per post

Kunt u niet via de website het definitieve energielabel aanvragen? Dan kunt u gebruikmaken van een papieren formulier. Dit formulier is onder andere bedoeld voor:

 • mensen die geen internet of DigiD hebben;
 • mensen die erfgenaam zijn van een woning en geen DigiD, BSN- of KvK-nummer van de overledene hebben;
 • mensen die in het buitenland wonen en hun huis in Nederland willen verkopen/verhuren.

Bij de landelijke helpdesk (tel. 0800 0808) kunt u het definitieve energielabel schriftelijk aanvragen. U ontvangt van de helpdesk een papieren formulier en een uniek registratienummer. Dit moet u invullen op het formulier en op elke gevraagde bewijslast, zoals documenten, en foto’s.
 

Hoe lang duurt het schriftelijk aanvragen van een energielabel per post?

Het schriftelijk aanvragen van een definitief energielabel per post duurt minimaal drie weken.
 

Voor welke gebouwen is het nieuwe energielabel niet verplicht?

Het energielabel is niet verplicht voor:

 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (vakantiewoningen);
 • beschermde monumenten;
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken, moskeeën);
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (bedrijfsloodsen);
 • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt;
 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.
   

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Uw voorlopige energielabel kunt u inzien op www.zoekuwenergielabel.nl.
Uw definitieve energielabel kunt u digitaal aanvragen op www.energielabelvoorwoningen.nl.
Of schriftelijk bij de landelijke helpdesk energielabel via het telefoonnummer 0800-0808 en via het e-mailadres helpdesk@energielabel.nl. Ook voor vragen en meer informatie kunt u hier terecht.
U kunt ook meer informatie vinden op de websites www.energielabel.nl en op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-gebouwen/energielabel-woning .
 

Uw energielabel is nogal laag. Welke energiebesparende maatregelen kunt u treffen?

Is uw energielabel een C, D, E, F of zelfs een G dan kunt u geld besparen en minder CO2 uitstoten door energiezuinige maatregelen bij uw woning toe te passen.
Wilt u inzicht krijgen in de hoogte van de energiekosten van een woning? Kijk dan op www.energiekostenprognose.nl.
Wilt u energiebesparende maatregelingen treffen? Kijk dan op www.verbeteruwhuis.nl. Het definitieve energielabel geeft ook aan welke energiezuinige maatregelen bij uw woning mogelijk zijn.
 

Boete

Het energielabel is verplicht bij de verkoop of verhuur van een huis en wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Als u na een herinnering geen definitief energielabel kunt overleggen, kunt u een boete krijgen.


Financiering van energiebesparende maatregelen

De verschillende financieringsmogelijkheden voor energiebesparende maatregelen kunt u vinden op http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Bouwen/Leningen_en_subsidies.
 

Downloads:

Wat is een energielabel voor woningen? (pdf)
Hoe komt u aan een energielabel voor uw woning? (pdf)
Voorbeeld definitief energielabel woning. (pdf)