Kadastrale gegevens

Diverse kadastrale gegevens kunt u bij de gemeentelijke kadastrale balie verkrijgen (met een kopie van de kaart). Er zijn aan deze dienstverlening wel kosten verbonden.
Dergelijke gegevens kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij erfgrensconflicten. Of als u wilt weten wie de eigenaar van een stuk grond is. Ook dan kunt u bij de kadastrale balie terecht.

De Kadastrale balie is een onderdeel van de publieksbalies van de gemeente. Deze dienstverlening is beschikbaar in Terneuzen.

U kunt ook rechtstreeks digitaal uw aanvragen bij het Kadaster doen.

Kosten

De tarieven die wij hanteren zijn gelijk aan die van het Kadaster zelf, zie tarievenlijst