De Kreeke

Op 9 november 2021 nam de gemeenteraad van Terneuzen een besluit over de huisvesting van de school in Westdorpe. De raad besloot om in te stemmen met het voorstel om het schoolgebouw volledig te vernieuwen en ook de gymzaal te renoveren.
De school wordt bovendien zodanig verbouwd dat ook de kinderopvang volledig kan worden gehuisvest in het gebouw. In 2024 moet dit af zijn.
Tijdens de vernieuwbouw blijft het schoolgebouw aan de Kreek in gebruik. Wij zijn heel blij met dit besluit.

Klankbordgroep

We gaan nu aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor het vervolg. Hierbij hebben we ook aandacht voor de omgeving van de school.
Zo hebben we op 15 september 2021 een open avond voor alle inwoners georganiseerd. Download de opgehaalde informatie van deze open avond.

Ook hebben we een klankbordgroep voor advies en input vanuit de inwoners opgericht.

Verslagen klankbordgroep

Download het verslag van de klankbordgroepbijeenkomst van 24 mei 2022.

Download de presentatie van de klankbordgroepbijeenkomst van 24 mei 2022.

Download het verslag van de klankbordgroepbijeenkomst van 3 november 2022

Nieuwsbrief

In januari 2022 hebben wij onze eerste nieuwsbrief eenmalig huis aan huis verspreid. Printversie nieuwsbrief 1. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het nieuwe kindcentrum? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via Inboxify. Na aanmelding ontvangt u een standaard e-mail met daarin een bevestigingslink (dit kan enkele minuten duren). Vergeet niet om op deze bevestigingsmail te klikken, anders is het aanmeldproces niet voltooid!

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wij zullen u zo snel mogelijk informeren over de concrete vervolgstappen.