Parkeerontheffing verkeersregels (RVV)

Als u als bedrijf met uw voertuig moet rijden of parkeren op een plek waar dat niet mag heeft u een RVV-ontheffing nodig. Met een RVV-ontheffing kan er voor bepaalde verkeerstekens of verkeersregels een ontheffing worden verleend. Bijvoorbeeld voor het overtreden van een inrijverbod of geslotenverklaring ten behoeve van het laden en lossen. De ontheffing is alleen geldig op de aangegeven locatie en voor het opgegeven kenteken (dit kan ook het kenteken van een aanhanger zijn). De gemeente is terughoudend met het verlenen van ontheffingen. Een ontheffing wordt alleen verleend als aangetoond is dat de overtreding noodzakelijk is.

LET OP: om met uw voertuig het voetgangersgebied in het centrum van Terneuzen binnen te komen heeft u een andere ontheffing nodig, namelijk een ontheffing van het voetgangersgebied (verzinkbare palen) .
 

Parkeerontheffing verkeersregels aanvragen


De leges voor de RVV-ontheffing bedragen in 2021 € 21,30.
De ontheffing is geldig tot einde van de verleende periode. Er vindt geen restitutie plaats bij korter gebruik. Als u het formulier online invult, moet u het volgende bestand uploaden:

  • Kopie tenaamstellingsbewijs motorvoertuig (altijd toevoegen)

Na verwerking van uw gegevens en betaling wordt uw vergunning gemaakt en per post naar u gestuurd. Dat duurt tien werkdagen.