Parkeerontheffing bewoners of bedrijven blauwe zone

 

De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. In het centrumgebied van Axel, het gebied rondom de Axelsestraat en de parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Kennedylaan in Terneuzen geldt zo'n blauwe zone. Dit betekent dat er alleen met een parkeerschijf geparkeerd mag worden met een maximum parkeerduur van 2 uur. Om te weten welke straten in Terneuzen als blauwe zone zijn aangemerkt, kunt u het overzicht blauwe zone raadplegen.

Als bewoner kunt u bij de gemeente een ontheffing van het verbod voor langdurig parkeren aanvragen. Deze parkeerontheffing wordt niet automatisch verlengd. U moet zelf actie ondernemen om een nieuwe ontheffing aan te vragen.

Gehandicapten hebben geen parkeerontheffing nodig. Gehandicapten mogen hun voertuig in de blauwe zone met hun gehandicaptenparkeerkaart overal parkeren waar dat niet hinderlijk is voor het overige (voet)verkeer.

 

Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen >

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u:

  • in de gemeentelijke basisadministratie op het adres zijn ingeschreven;
  • in het bezit van het voertuig zijn. Wij controleren dit bij de RDW.

Er worden maximaal twee ontheffingen per adres verleend. Indien u gebruik kunt maken van een eigen parkeerplaats (garage, inrit) wordt één ontheffing verleend.

Aanvraag ontheffing blauwe zone

Gaat u voor het eerst een ontheffing blauwe zone aanvragen? Dan kunt u die al via onze nieuwe digitale parkeerbalie aanvragen. Na inloggen via DigiD komt u op uw persoonlijke pagina in de parkeerbalie. Het kenteken moet op naam van de aanvrager staan. Dit controleren wij bij de RDW.

Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? Houd dan per kenteken de volgende stukken gereed:

  • in geval van een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst
  • in geval van een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto
(Tijdelijk) andere auto

Heeft u al een parkeervegunning maar heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Via onze digitale parkeerbalie kunt u dit gratis regelen (maximaal 10 keer per jaar). U logt in met DigiD en kiest daarna voor de optie wijzigen. Het nieuwe kenteken is direct actief.

Kosten

De kosten voor een ontheffing blauwe zone bedragen in 2019 € 30,80 per jaar.
Een ontheffing gaat direct na betaling in.