Aanvragen parkeervergunning voor bewoners en bezoekers

In het centrum van Terneuzen is een vergunningszonegebied ingesteld. Er zijn parkeerplaatsen aangewezen waar u tegen betaling kan parkeren. Ook zijn er plaatsen aangewezen waar u alleen met een parkeervergunning mag parkeren. Per 1 januari 2017 zijn zone 1 en 2 samengevoegd tot zone 1. Zone 2 is hiermee vervallen. Er is een lijst met straatnamen per vergunningzone.
 

Vergunning bewoners / bezoekers aanvragen

 

Bewonersvergunning

Bewoners in de binnenstad van Terneuzen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen kunnen maximaal twee bewonersvergunningen en één bezoekersvergunning per adres aanvragen. De vergunningen vervallen bij uitschrijving van de betreffende bewoner, overschrijving van kenteken of misbruik. Er vindt geen terugbetaling plaats.

Bezoekersvergunning (draaischijf)

Bewoners van het centrum kunnen tegen een laag tarief voor hun eigen zone een bezoekersvergunning (draaischijf) aanvragen. Na betaling via iDeal ontvangt u binnen 10 werkdagen per post op het geregistreerd adres. Het nummer van de draaischijf is aan het adres gekoppeld. Op de draaischijf staat de postcode en het huisnummer van de bewoner vermeld. Bezoekers mogen tussen 09.00 en 18.00 uur maximaal drie uur aaneengesloten parkeren met deze draaischijf. Tussen 18.00 en 09.00 uur is de beperking van 3 uur parkeren er niet. Wel moet u de draaischijf gebruiken.

Aanvragen nieuwe bewoners / bezoekersvergunning

U kunt uw parkeervergunning aanvragen via onze digitale parkeerbalie. Gebruik de knop 'Vergunning bewoners / bezoekers aanvragen'. Na inloggen via DigiD komt u op uw persoonlijke pagina in de parkeerbalie. U kunt op uw persoonlijke pagina zowel parkeervergunningen voor bewoners als bezoekers aanvragen. Ook kunt u hier uw kenteken (tijdelijk) wijzigen.
Het kenteken voor de bewonersvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Dit controleren wij bij de RDW. Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? Houd dan per kenteken de volgende stukken gereed:

  • Voor een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst
  • Voor een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto
(Tijdelijk) andere auto

Heeft u al een parkeervergunning, maar heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Via onze digitale parkeerbalie kunt u dit gratis regelen (maximaal 10 keer per jaar). Gebruik hiervoor ook de knop 'Vergunning bewoners / bezoekers aanvragen'. U logt in met DigiD en selecteert de betreffende vergunning onder 'Mijn producten'.  Daarna klikt u op de knop 'Kenteken wijzigen'. Het nieuwe kenteken is direct actief.

Vergunning verlengen

De vergunning verlengen wij niet automatisch. Voor het eind van het kalenderjaar moet u zelf uw vergunning verlengen.

Logés

Een logé kan in het vergunningengebied parkeren met een tijdelijke vergunning. Een tijdelijke vergunning kan voor de periode van één dag, meer dagen of een week. Wilt u online een vergunning voor een dag of een week aanvragen? Dan kunt u dat online doen door naar de digitale parkeerbalie te gaan. Gebruik de knop 'Vergunning bewoners / bezoekers aanvragen'. Log in met DigiD en kies onder 'Niew product' voor de gewenste vergunning. Na betaling met iDeal kunt u een datum ingeven waarop de vergunning actief moet worden.

De kosten voor een tijdelijke parkeervergunning bedragen in 2019:

  • 1-dagsvergunning € 5,20
  • weekvergunning € 20,80

De kosten voor een tijdelijke parkeervergunning bedragen in 2020:

  • 1-dagsvergunning € 5,20
  • weekvergunning € 21,00

In de parkeergarage kunt u voor € 4,00 per 24 uur parkeren. Er kan dag en nacht uitgereden worden.