181130 - uitleg hoe parkeervergunning verlengen key2P

Wijzigingen in de producten voor parkeren


Per 1 januari verandert de wijze van aanvragen en verlengen van een aantal parkeerproducten. Hieronder staat voor welke producten/onderwerpen er wijzigingen zijn.


Voor de producten (vergunningen en ontheffingen) die wijzigen geldt dat deze via de Parkeerbalie (Key2parkeren) worden aangevraagd en afgehandeld.
Aanpassingen?

1

Parkeervergunning voor bewoners en bezoekers

ja

2

Zakelijke parkeervergunning (werknemers/werkgevers)

ja

3

Parkeerontheffing bewoners blauwe zone

ja

4

Parkeerabonnement garage Theaterplein / Oostkolk / Schuttershof

ja

5

Parkeerontheffing voetgangersgebied (verzinkbare palen)

ja

6

Parkeervergunning watersport Oude Veerhaven

ja

7

Parkeervergunning weekmarkt

nee

8

Parkeerontheffing verkeersregels (RVV)

nee

9

Parkeervergunning per dag of week

nee

10

Parkeervergunning wijzigen

nee

11

Belparkeren

nee

12

T-tag parkeren in de parkeergarages 'Oostkolk' en 'Theaterplein'

nee

14

Parkeerboete

neeVoor 1 t/m 6 volgt op de volgende pagina’s de werkwijze zoals die nu is


1 Parkeervergunning voor bewoners en bezoekers

De parkeervergunningen voor bewoners en bezoekers worden nu aangevraagd via de parkeerbalie (Key2parkeren). Het verlengen gaat via een betalingsverzoek dat de vergunninghouder krijgt thuisgestuurd


Vergunning aanvragen

Bij het product kun je de vergunningen aanvragen via de knop vergunning aanvragen. Deze gaat direct naar de parkeerbalie (Key2parkeren).

Om de vergunningaanvraag helemaal af te ronden heeft de aanvrager nodig:

 • DigiD inloggegevens

 • Internetbankieren

 • Indien van toepassing lease-contract of werkgeversverklaring


Vergunning verlengen

De vergunning verlengen gaat op een andere manier. Eind november/begin december ontvangen de vergunninghouders een brief. Hierin staan de gegevens van het voertuig waarvoor zijn vergunning hebben aangevraagd. Het verlengen gaat via de volgende stappen:


De bewoner controleert de juistheid van de gegevens

 1. Zijn de gegevens juist dan

  • kan de vergunninghouder de betalen.

  • Hoe betaald moet worden staat in de brief

  • De vergunning wordt verlengd

  • De vergunninghouder krijgt een papieren vergunning thuisgestuurd

 2. Zijn de gegevens onjuist dan

  • Neemt de vergunninghouder contact op met de gemeente via 0115-455490 of parkeren@terneuzen.nl

  • Als de onjuistheden zijn opgelost kan de vergunninghouder betalen volgens de betaalwijze in de brief

  • De vergunning wordt verlengd

  • De vergunninghouder krijgt een papieren vergunning thuisgestuurd


2 Zakelijke parkeervergunning (werknemers/werkgevers)

De zakelijke parkeervergunningen voor werkgevers/werknemers worden aangevraagd via het zaaksysteem. De aanvraag wordt wel in de parkeerbalie gezet. Het verlengen gaat via een betalingsverzoek dat de zakelijke vergunninghouder krijgt thuisgestuurd.


Vergunning aanvragen

Bij het product is de knop vergunning aanvragen bij het product.

Om de vergunningaanvraag helemaal af te ronden heeft de aanvragen nodig

 • Indien van toepassing DigiD inloggegevens

 • Internetbankieren

 • Indien van toepassing lease-contract of werkgeversverklaring


Vergunning verlengen

Eind november/begin december ontvangen de zakelijke vergunninghouders een brief. Hierin staan de gegevens van het voertuig waarvoor zijn vergunning hebben aangevraagd. Het verlengen gaat via de volgende stappen:


De bewoner controleert de juistheid van de gegevens

 1. Zijn de gegevens juist dan

 • kan de vergunninghouder de vergunning betalen.

 • Hoe betaald moet worden staat in de brief

 • De vergunning wordt verlengd

 1. Zijn de gegevens onjuist dan

 • Neemt de vergunninghouder contact op met de gemeente via 0115-455490 of parkeren@terneuzen.nl

 • Als de onjuistheden zijn opgelost kan de vergunninghouder betalen volgens de betaalwijze in de brief

 • De vergunning wordt verlengd


3 Parkeerontheffing bewoners blauwe zone

De parkeervergunningen voor de blauwe zone wordt nu aangevraagd via de parkeerbalie (key2parkeren). Het verlengen gaat via een betalingsverzoek dat de ontheffingshouder krijgt thuisgestuurd.


Ontheffing aanvragen

Bij het product is de link digitale parkeerbalie. Daar kan de ontheffing worden aangevraagd.

Om de vergunningaanvraag helemaal af te ronden heeft de aanvrager nodig:

 • DigiD Inloggegevens

 • Internetbankieren

 • Indien van toepassing lease-contract of werkgeversverklaring


Ontheffing verlengen

Eind november/begin december ontvangen de ontheffingshouders een brief met betalingsverzoek. Hierin staan de gegevens van het voertuig waarvoor de ontheffing voor geldt. Het verlengen gaat via de volgende stappen:


De bewoner controleert de juistheid van de gegevens

 1. Zijn de gegevens juist dan

 • kan de ontheffingshouder de vergunning betalen.

 • Hoe betaald moet worden staat in de brief

 • De ontheffing wordt verlengd

 • De ontheffingshouder krijgt een papieren ontheffing thuisgestuurd

 1. Zijn de gegevens onjuist dan

 • Neemt de ontheffingshouder contact op met de gemeente via 0115-455490 of parkeren@terneuzen.nl

 • Als de onjuistheden zijn opgelost kan de ontheffingshouder betalen volgens de betaalwijze in de brief

 • De ontheffing wordt verlengd

 • De ontheffing houder krijgt een papieren ontheffing thuisgestuurd


4 Parkeerabonnement garage Theaterplein / Oostkolk / Schuttershof

De parkeerabonnementen voor de parkeergarages worden aangevraagd via het zaaksysteem. De aanvraag wordt wel in de parkeerbalie gezet. Het verlengen gaat via een betalingsverzoek dat de abonnementhouder krijgt thuisgestuurd.


Abonnement aanvragen

Bij het product is de knop parkeerabonnement aanvragen bij het product.

Om de abonnementsaanvraag helemaal af te ronden heeft de aanvrager nodig:

 • DigiD Inloggegevens

 • Internetbankieren


Abonnement verlengen

De vergunning verlengen gaat via een betalingsverzoek. Eind november/begin december ontvangen de abonnementhouders een brief met het betalingsverzoek. Hierin staan de gegevens van het voertuig waarvoor zij het abonnement hebben aangevraagd. Het verlengen gaat via de volgende stappen:


De bewoner controleert de juistheid van de gegevens

 1. Zijn de gegevens juist dan

 • kan de abonnementhouder het abonnement betalen.

 • Hoe betaald moet worden staat in de brief

 • Het abonnement wordt verlengd

 1. Zijn de gegevens onjuist dan

 • Neemt de abonnementhouder contact op met de gemeente via 0115-455490 of parkeren@terneuzen.nl

 • Als de onjuistheden zijn opgelost kan de abonnementhouder betalen volgens de betaalwijze in de brief

 • Het abonnement wordt verlengd5 Parkeerontheffing voetgangersgebied (verzinkbare palen)

De parkeerontheffingen voor het voetgangersgebied worden nu aangevraagd via de parkeerbalie (Key2parkeren). Het verlengen gaat via een betalingsverzoek dat de ontheffingshouder krijgt thuisgestuurd.


Ontheffing aanvragen

Bij het product is de knop ontheffing aanvragen.

Om de ontheffingsaanvraag helemaal af te ronden heeft de aanvrager nodig:

 • DigiD Inloggegevens

 • Internetbankieren

 • Indien van toepassing lease-contract of werkgeversverklaring


Ontheffing verlengen

De vergunning verlengen gaat op een andere manier. Eind november/begin december ontvangen de ontheffingshouders een brief. Hierin staan de gegevens van het voertuig waarvoor zij ontheffing hebben aangevraagd. Het verlengen gaat via de volgende stappen:


De bewoner controleert de juistheid van de gegevens

 1. Zijn de gegevens juist dan

 • kan de ontheffingshouder de vergunning betalen.

 • Hoe betaald moet worden staat in de brief

 • De ontheffing wordt verlengd

 • De ontheffingshouder krijgt een papieren vergunning thuisgestuurd

 1. Zijn de gegevens onjuist dan

 • Neemt de ontheffingshouder contact op met de gemeente via 0115-455490 of parkeren@terneuzen.nl

 • Als de onjuistheden zijn opgelost kan de ontheffingshouder betalen volgens de betaalwijze in de brief

 • De ontheffing wordt verlengd

 • De vergunninghouder krijgt een papieren ontheffing thuisgestuurd


6 Parkeervergunning watersport Oude Veerhaven

De parkeervergunningen voor de watersporters van de Oude Veerhaven worden aangevraagd via het zaaksysteem. De aanvraag wordt wel in de parkeerbalie gezet. Het verlengen gaat via een betalingsverzoek dat de vergunninghouder krijgt thuisgestuurd.


Vergunning aanvragen

Bij het product is de knop vergunning aanvragen bij het product.

Om de vergunningaanvraag helemaal af te ronden heeft de aanvragen nodig

 • DigiD Inloggegevens

 • Internetbankieren


Vergunning verlengen

Eind november/begin december ontvangen de zakelijke vergunninghouders een brief. Hierin staan de gegevens van het voertuig waarvoor zijn vergunning hebben aangevraagd. Het verlengen gaat via de volgende stappen:


De bewoner controleert de juistheid van de gegevens

 1. Zijn de gegevens juist dan

 • kan de vergunninghouder de vergunning betalen.

 • Hoe betaald moet worden staat in de brief

 • De vergunning wordt verlengd

 1. Zijn de gegevens onjuist dan

 • Neemt de vergunninghouder contact op met de gemeente via 0115-455490 of parkeren@terneuzen.nl

 • Als de onjuistheden zijn opgelost kan de vergunninghouder betalen volgens de betaalwijze in de brief

 • De vergunning wordt verlengd