Parkeerontheffing bewoners blauwe zone

De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. In het centrumgebied van Axel, het gebied rondom de Axelsestraat en de parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Kennedylaan in Terneuzen geldt zo'n blauwe zone. Dit betekent dat er alleen met een parkeerschijf geparkeerd mag worden met een maximum parkeerduur van twee uur. Om te weten welke straten in Terneuzen als blauwe zone zijn aangemerkt, kunt u het overzicht blauwe zone raadplegen.

Als bewoner kunt u bij de gemeente een ontheffing van het verbod voor langdurig parkeren aanvragen. Deze parkeerontheffing wordt niet automatisch verlengd. U moet zelf actie ondernemen om een nieuwe ontheffing aan te vragen.

Gehandicapten hebben geen parkeerontheffing nodig. Gehandicapten mogen hun voertuig in de blauwe zone met hun gehandicaptenparkeerkaart overal parkeren waar dat niet hinderlijk is voor het overige (voet)verkeer.

Vanwege werkzaamheden is het helaas tijdelijk niet mogelijk om een parkeerontheffing aan te vragen. Probeert u het op een later moment. Onze excuses voor het ongemak.

Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u:

  • in de gemeentelijke basisadministratie op het adres zijn ingeschreven;
  • in het bezit van het voertuig zijn. Wij controleren dit bij de RDW.

Er worden maximaal twee ontheffingen per adres verleend. Indien u gebruik kunt maken van een eigen parkeerplaats (garage, inrit) wordt één ontheffing verleend.

Aanvraag

Gaat u voor het eerst een ontheffing blauwe zone aanvragen? Gebruik dan de knop 'Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen'. U komt terecht in onze digitale parkeerbalie. Na inloggen via DigiD komt u op uw persoonlijke pagina in de parkeerbalie. Klik onder 'Nieuw product' op de gewenste vergunning. Het kenteken moet op naam van de aanvrager staan. Dit controleren wij bij de RDW. U betaalt met iDeal.

Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? Houd dan per kenteken de volgende stukken gereed:

  • in geval van een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst
  • in geval van een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto
(Tijdelijk) andere auto

Heeft u al een parkeervegunning, maar heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Gebruik hiervoor de knop 'Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen'. U komt terecht in onze digitale parkeerbalie. U logt in met DigiD en selecteert onder 'Mijn producten' de parkeervergunning die u wil wijzigen.  Daarna klikt u op de knop 'Wijzig kenteken'. Het nieuwe kenteken is direct actief. U kunt u dit gratis regelen (maximaal 10 keer per jaar). U kunt hier ook een tijdelijk kenteken doorgeven of uw vergunning stopzetten.

Vergunning verlengen

Deze parkeerontheffing wordt niet automatisch verlengd. U moet zelf actie ondernemen om een nieuwe ontheffing aan te vragen voor 2020. Gebruik de knop 'Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen'.

Kosten

De kosten voor een ontheffing blauwe zone bedragen in 2020 € 31,10 per jaar.
De kosten voor een ontheffing blauwe zone bedragen in 2021 € 31,70 per jaar.
Een ontheffing gaat direct na betaling in.