Parkeerontheffing bewoners blauwe zone

De blauwe zone is bedoeld om langdurig parkeren tegen te gaan. In het centrumgebied van Axel, het gebied rondom de Axelsestraat en de parkeerplaats bij het winkelcentrum aan de Kennedylaan in Terneuzen geldt zo'n blauwe zone. Dit betekent dat er alleen met een parkeerschijf geparkeerd mag worden met een maximum parkeerduur van twee uur. Om te weten welke straten in Terneuzen als blauwe zone zijn aangemerkt, kunt u het overzicht blauwe zone raadplegen.

Als bewoner kunt u bij de gemeente een ontheffing van het verbod voor langdurig parkeren aanvragen. Deze parkeerontheffing wordt niet automatisch verlengd. U ontvangt een brief met daarin een uitnodiging tot betaling.

Gehandicapten hebben geen parkeerontheffing nodig. Gehandicapten mogen hun voertuig in de blauwe zone met hun gehandicaptenparkeerkaart overal parkeren waar dat niet hinderlijk is voor het overige (voet)verkeer.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet u:

  • in de gemeentelijke basisadministratie op het adres zijn ingeschreven;
  • in het bezit van het voertuig zijn (het kenteken moet op naam van de aanvrager staan). Wij controleren dit bij de RDW.

Er worden maximaal twee ontheffingen per adres verleend. Indien u gebruik kunt maken van een eigen parkeerplaats (garage, inrit) wordt één ontheffing verleend.

Nieuwe aanvraag

Gebruik de knop 'Nieuwe parkeerontheffing blauwe zone aanvragen'. U wordt verwezen naar de digitale dienstverlening van de gemeente Terneuzen.  U logt in met DigiD  en na betaling met iDeal is uw vergunning direct geldig.
Mocht er iets niet goed zijn gegaan bij uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op. We vragen u daarom ook uw telefoonnummer in te vullen bij 'Mijn gegevens'.

Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? Houd dan per kenteken de volgende stukken gereed:

  • in geval van een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst
  • in geval van een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto

Nieuwe parkeerontheffing blauwe zone aanvragen

(Tijdelijk) andere auto

Heeft u al een parkeervegunning, maar heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Gebruik hiervoor de knop 'Parkeerontheffing blauwe zone wijzigen'. U wordt verwezen naar de digitale dienstverlening van de gemeente Terneuzen.  U logt in met DigiD  en geeft op de tweede pagina aan dat u uw kenteken wil wijzigen. Na wijziging is het nieuwe kenteken direct actief. U kunt u dit gratis regelen (maximaal 10 keer per jaar).

Mocht er iets niet goed zijn gegaan bij uw aanvraag, dan nemen wij contact met u op. We vragen u daarom ook uw telefoonnummer in te vullen bij 'Mijn gegevens'.

Parkeerontheffing blauwe zone wijzigen

Vergunning verlengen

Uw parkeerontheffing voor de blauwe zone is geldig tot en met 31 december 2022.

Kosten

De kosten voor een ontheffing blauwe zone bedragen in 2022 € 32,00 per jaar.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Vul het contactformulier in of bel met 14 0115.