Vragen en antwoorden bewonersavond 18 oktober 2021

Op de hoek van het gebouw, vlakbij de bibliotheek zou een trap komen. Komt die trap nog?

Die trap komt er zeker. Dit moet nog gerealiseerd worden.

Is er al iets bekend over Impact Vastgoed? 

Impact Vastgoed is op zoek gegaan naar een partij dit het project over wilt nemen. Dat zal waarschijnlijk Zeeland Wonen worden. Zij hebben nog geen officieel plan ingediend bij de gemeente. Zodra meer bekend is zal een nieuwe informatieavond volgen.

Een bewoonster uit de Vlooswijkstraat maakt zich zorgen over de route van het bouwverkeer van het project Impact. Hopelijk rijden de vrachtwagens niet door de Vlooswijkstraat.

Omdat hier nog niets over bekend is, kunnen we hier nog geen antwoord op geven.

De bocht Schoolweg - De Werf wordt continu kapot gereden. Kan de rijbaan worden verbreed?

De bocht is inmiddels aangepast.

In de Vlooswijkstraat (gedeelte tussen De Werf en Nieuwediepstraat) wordt regelmatig tegen de richting in gereden. Dat was altijd al zo, maar dit wordt steeds erger.

Dit wordt meegenomen in de controle door de handhavers (BOA’s).

In het gedeelte tussen De Kampanje en het braakliggende terrein staat een verzinkbare paal. Mogen mensen daar fietsen?

Buiten de winkelopeningstijden is dat toegestaan, net zoals dit nu geldt in de Noordstraat en omgeving.

Het is gewenst dat mensen in het gedeelte tussen De Kampanje en het braakliggende terrein mogen fietsen. Het is maar een klein stukje. Anders moet iedereen omrijden via Texaco.

Fietsers zullen in de praktijk ook de kortste en veilige route nemen. Logisch om dat via deze route te doen.

Op de kade voor De Kampanje en het appartementencomplex worden Valse Christusdoorns geplant. Bewoners zijn bang voor vermindering van hun uitzicht.

De bomen worden op een minimale afstand van 24 meter geplant van het appartementencomplex. Een Valse Christusdoorn is een boom met een fijn blad en een transparante kroon. Op termijn kunnen ze zeker heel groot worden, maar dan zijn we enkele tientallen jaren verder. De hoogte van de (kale) stam bedraagt bij het planten circa 1.80 meter. Uiteindelijk groeit dit uit naar circa zes meter hoogte. De verwachting is niet dat deze bomen het zicht zullen belemmeren.

Deze drie bomen staan verder niet op zichzelf. Ze maken deel uit van een nog te realiseren bomenrij die de volledige kanaalarm zal geleiden/markeren. We hebben het hier over een bomenrij van Beurtvaartkade tot het Stadhuisplein.

Kunnen er (meer) verwijsbordjes voor voetgangers worden neergezet rondom De Kampanje. Er zijn nog steeds mensen voor wie het niet duidelijk is hoe ze moeten lopen. Of mensen verschuiven zelf zomaar een hekwerk. Er gebeuren bijna ongelukken.

Dit wordt meegenomen.

Graag de bebording herzien langs het fietspad achter Texaco. Er staat een bord ‘eenrichting’. Er mag toch wel gewoon in twee richtingen gefietst worden?

Klopt. Bebording klopt nog niet. En belijning ook niet. Dit wordt aangepast.

De Vlooswijkstraat is bij het café nu definitief afgesloten. Het wordt drukker bij de kruising Grenulaan/Texaco. Kan er nu wel een rotonde komen?

Dit zit niet in de plannen van de kop van de Noordstraat. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

Bewoners van De Kampanje hebben allemaal een privé parkeervak. Hoe zit het met het aanvragen van een bezoekersschijf of tweede parkeervergunning?

Parkeren voor bezoekers vindt plaats op de nabij gelegen betaalde parkeerplaatsen, bijvoorbeeld Axelsedam, Herengracht of de parkeergarage Schuttershof. Vanwege de parkeerdruk is er geen mogelijkheid tot het aanvragen van één of twee bewonersvergunningen.

Verzoek om een prullenbak te plaatsen bij de twee bankjes waar voorheen de plastic wereldbol stond (daar stonden toen oranje afvalcontainers) nu niets. Er wordt veel gezeten.

Er zullen geen afvalbakken geplaatst worden bij deze bankjes. Dit omdat er bij het Bellevue plein, dat momenteel wordt aangelegd, meerdere afvalbakken geplaatst zullen worden. De oranje containers die bij de plastic wereldbol stonden waren onderdeel van het afvalproject van de plastic wereldbol.

Komt er terug een algemene gehandicaptenparkeerplaats voor appartementencomplex De Schoolweg?

Vooralsnog niet, dit vanwege de parkeerdruk. Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart mogen in de vergunninghouderzone, buiten de vakken parkeren met hun kaart én een blauwe schijf.