Vragen en antwoorden inrichting openbare ruimte De Kampanje

Hier vindt u het overzicht van de vragen die we hebben ontvangen naar aanleiding van de online informatieavond op 23 september 2020

Kunnen vrachtwagens nog wel bevoorraden daar? Die passen niet tussen de Schoolweg en de bestaande huizen, toch? Fout in de berekening?

Er kan nog altijd bevoorraad worden. Dit kan via de Schoolweg. Vrachtwagens langer dan 11 meter zijn sowieso niet toegestaan in het gebied. Tevens komen er verzinkbare palen aan de Vlooswijkstraat om in de Noordstraat te kunnen bevoorraden.

Komen er ondergrondse containers en hoe worden die dan geleegd als het voetgangersgebied is? Of zijn er al ondergrondse containers?

In de Schoolweg naast de parkeervakken komen ondergrondse containers. De voorbereidingen hiervoor zijn al aanwezig. Deze bevinden zicht niet in het voetgangersgebied.

Nieuwe bewoners kunnen parkeerplaatsen kopen en de bestaande bewoners van de Vlooswijkstraat zijn ze vergeten?

Bewoners van de Kampanje kunnen bij de ontwikkelcombinatie een parkeerplaats kopen. Deze parkeerplaatsen bevinden zich op gronden die in het bezit zijn van de ontwikkelcombinatie. Dit zijn geen openbare parkeerplaatsen. Wij kunnen als gemeente deze parkeerplaatsen niet aanbieden aan bestaande bewoners omdat ze niet van de gemeente zijn.

Waar moeten (kort)winkelende mensen hun auto kwijt?

In de Dwarsstraat komen hiervoor een zes vakken.

Mag ik er helemaal niet meer komen met de auto? Welke route kan ik nu het beste nemen naar mijn huis?

De Grenulaan wordt met dit voorstel de toegang tot de woonwijk in de binnenstad vanaf de zuidkant.

Op welke termijn gaat de uitvoering plaatsvinden?

Zodra de bouw van de Kampanje is afgerond, gaan we van start met de uitvoering.

Verandert er nog iets voor de mensen in de Vlooswijk? Kunnen zij straks wel weer terug daar rijden en dan bij de Vriendschap richting Rabobank of blijft dat doodlopend?

Volgens het voorstel is de Vlooswijkstraat voor het autoverkeer enkel toegankelijk via de Schoolweg.

Zijn de ondergrondse containers ook voor bestaande woningen?

Nee deze zijn voor de bewoners van de Kampanje en voor de nieuwe nog te bouwen appartementen op de oude locatie van Naeye.

Ik ben heel erg slecht ter been. Komt er nog een helling om vanuit de Schoolweg op de Axelse dam te komen? Zo ja, waar, hellingsgraad? Wanneer?

Ja we hebben een hellingbaan meegenomen in de werkzaamheden aan het Koning Willem I park. Deze loopt van de trap bij Carpet Right (die vernieuwd wordt) naar het electriciteitshuisje op de Axelse Dam. De helling is 1 op 20 met een plateau halverwege en is geschikt voor rolstoelen. Het werk is aanbesteed. Zodra de aannemer start wordt daar over gecommuniceerd.

Ze gaan de oude slagerij ook slopen. Wat gaat er met dat stuk grond gebeuren?

De gemeente heeft inderdaad opdracht gegeven voor de sloop. Dit gaat overigens niet om het voormalige winkelpand van de slagerij in de Vlooswijkstraat. Het gaat om de gebouwen op het perceel achter het winkelpand. Dit stuk grond zal deels in eigendom blijven bij de gemeente. Dit deel wordt parkeren voor bewoners. Het andere deel gaat naar de ontwikkelaar van het plan Impact Vastgoed op de oude locatie van Naeye. Zij voorzien hier parkeerplaatsen voor de bewoners van de door hun te bouwen appartementen.

Er is parkeergelegenheid voor bezoekers van de Kampanje?

Dit kan op de Axelse dam of de Herengracht of Rosegracht.

Hoe kunnen mensen die moeilijk ter been zijn en/of gehandicapt zijn aan het begin van de winkelstraat parkeren? Parkeerplaats mindervaliden had goede plaats aan begin van de Noordstraat.

De gehandicaptenparkeerplaatsen voor de Rabobank bij het begin van de Noordstraat blijven daarvoor gehandhaafd.

De parkeerput tussen Kampanje en schuttershof is nu eigenlijk 1 betonnen gebied, komt er zo een mooi groen plein en langs “de Kade” zo genoemd in presentatie bankjes enz….maar uitzicht is een betonnen vlakte, zijn er ideeën om dit gebied “op te leuken”?

De parkeerput is onderdeel van de verbinding tussen het winkelgebied aan de Kennedylaan en in de Noordstraat. De gemeente heeft al aangegeven deze verbinding te willen verbeteren. Het gebied zoals we dat afgelopen woensdag hebben laten zien, verbetert al een deel van deze verbinding. We zijn er dus nog niet. Voor de inrichting van de parkeerput moeten de plannen nog gemaakt worden.

De Schoolweg wordt een doorgaande weg. Krijg je daardoor geen gevaarlijke situaties omdat de garages en de parkeerplaatsen aan beide kanten van de Schoolweg liggen?

In de binnenstad is geen sprake van doorgaand verkeer. Dit gebied is duidelijk afgeschermd, degene die er rijden, hebben er ook een bestemming. De Schoolweg is een 30 kilometerweg. Bij dit type weg horen een aantal inrichtingseisen. Zowel parkeerplaatsen als garages voldoen aan de inrichting van deze weg.

In het verleden is de vlooswijkstraat 2 richting gemaakt om de binnenstad uit te komen. Nu gaat dat dicht maar dan zullen we weer opstoppingen ontstaan nabij de Texaco. Is hier over nagedacht? Eventueel een rotonde?

Met betrekking tot de wachttijd is hier eerder onderzoek naar gedaan. Dit is alweer enkele jaren geleden. Toen waren aanvullende maatregelen niet nodig. Inmiddels is er een rotonde aangelegd ter hoogte van de Binnenvaartweg. En is de snelheid op de Kennedylaan verlaagd van 70 kilometer uur naar 50 kilometer per uur. Beide maatregelen hebben een positief effect op de wachttijd ter hoogte van de Grenulaan. Een rotonde is dan ook op korte termijn niet aan de orde.

Er zal ook een probleem komen om links af te slaan bij het benzinestation als je de wijk uit wil gaan, zeker in de ochtend. Misschien is het aanleggen van een rotonde een optie.

Met betrekking tot de wachttijd is hier eerder onderzoek naar gedaan. Dit is alweer enkele jaren geleden. Toen waren aanvullende maatregelen niet nodig. Inmiddels is er een rotonde aangelegd ter hoogte van de Binnenvaartweg. En is de snelheid op de Kennedylaan verlaagd van 70 kilometer uur naar 50 kilometer per uur. Beide maatregelen hebben een positief effect op de wachttijd ter hoogte van de Grenulaan. Een rotonde is dan ook op korte termijn niet aan de orde.

Wat gaat er gebeuren met mijn reactie op dit plan?

Na deze avond bekijken we alle reacties en ons concept-voorstel nogmaals nauwkeurig en komen we eind dit jaar bij u terug met mogelijke aanpassingen in het plan.

Wij maken ons zorgen over de breedte van de nieuwe straat, die langs het appartementengebouw komt te lopen, namelijk het verlengde van de huidige Schoolweg. Volgens ons zal met name de bocht die erin komt te zitten, veel te smal zijn voor vrachtwagens, die de winkels moeten bevoorraden. Als we op de plattegrond van het appartementengebouw kijken, zien we ten eerste de plaatsing van de ondergrondse vuilcontainers, welke al vrij ver van de huidige kant van de straat liggen. De geplande parkeerhavens voor het appartementengebouw nemen al 5 meter ruimte van de breedte af. Volgens ons blijft er dan heel weinig ruimte over voor de straat, ook omdat daar de bewoners van de appartementen ook hun auto’s de garages moeten indraaien.

De ruimte voor de inrichting van de Schoolweg varieert tussen de 13,10 en 13,60 meter breed. De voorgestelde inrichting gaat uit van de volgende afmetingen:

  • Langs de garageboxen onder het gebouw De Kampanje is voorzien in een voetgangersstrook van 1,75 meter breed.
  • De rijbaan (in asfalt) wordt 4,00 meter breed (= één richtingsverkeer).
  • De wandelstrook daarnaast is 2,00 meter breed voorzien.
  • Om de parkeervakken goed te kunnen indraaien is het nodig dat de rijbaan en de ernaast gesitueerde voetgangersstrook samen 6,00 meter breed zijn (4,00 + 2,00)
  • De gestoken parkeervakken zullen 5,00 meter diep worden.

Totaal is dan dus een breedte nodig van 12,75 meter.

Er is dus zeker voldoende ruimte (marge van ca. 0,35 – 0,85 meter).

We hebben een simulatie uitgevoerd met een brandweerauto van 12 meter lang. Er is dan dus nog wat marge, omdat bevoorradingsverkeer maar maximaal 11 meter lang mag zijn. De flauwe bochten in de Schoolweg/Werf zijn geen probleem en ook de bocht vanuit de Schoolweg linksaf de Vlooswijkstraat in lukt met dit voertuig. Voor de bocht rechtsaf voor de bevoorrading van de Noordstraat is alle ruimte. Hierbij moeten we nog wel kijken naar de meest geschikte locatie van de verzinkbare palen. Kijkend naar de presentatie van 23 september betekent dit dat de palen een stuk naar achter moeten of dat er meerdere verzinkbare palen naast elkaar geplaatst moeten worden om de doorgang ruim genoeg te maken.

Hoe gaat voorkomen worden dat het groene plein een hangplek wordt?

We begrijpen de angst voor overlast door bijvoorbeeld hangjeugd. Indien er overlast wordt ervaren, dan zal daarop gehandhaafd worden. Wij willen met dit voorstel voldoende zitplekken/rustplekken bieden aan onze inwoners en bezoekers aan de stad en de bibliotheek.

Tot hoe laat mag het terras van de horeca aan het plein openblijven?

In de Kampanje is ruimte voorzien voor horeca. In het bestemmingsplan is aangegeven dat er enkel sprake kan zijn van lichte horeca. Lichte horeca is overwegend overdag en ’s avonds geopend, niet ’s nachts.

Is het autovrije gebied ook bereikbaar voor bewoners van het winkelgebied en niet enkel voor hulpdiensten of bevoorrading?

De regels die nu gelden, gelden ook voor de toekomstige situatie. De geldende regels zijn na te lezen via deze link.

Komen er in het nieuwe stuk Schoolweg lantarenpalen, want het is nu een heel donker stuk.

Er komen in de nieuwe Schoolweg 4 lichtmasten voorzien van LED-armaturen.

In de Dwarsstraat komen op de plaats waar het pand gesloopt is zes betaald parkeerplekken plus de drie plekken die er al zijn en dan nog een aantal. Zijn die voor bewoners van het nog te bouwen appartementencomplex of voor vergunninghouders?

Op de locatie van Dwarsstraat 2 komen zes vakken betaald parkeren. Die drie vakken die er al zijn, zijn voor vergunninghouders. Daarnaast worden er nog elf vakken gerealiseerd door de gemeente. Zeven van die vakken liggen in het openbaar gebied. Dit deel is voor vergunninghouders. De vier overige plaatsen liggen op het perceel van het appartementencomplex. Deze zijn dan ook voor de bewoners van het appartementencomplex.

Het Bellevueplein ziet er heel gelikt uit, met mensen die lekker op het gras zitten, wat te doen met de hondenbezitters?

Hondenbezitters mogen binnen de bebouwde kom overal hun hond uitlaten. Hier gelden regels, zoals: altijd aangelijnd en hondenpoep verplicht opruimen. Indien er toch sprake blijkt te zijn van hondenpoepoverlast in het grasveld, dan zullen onze boa’s hierop handhaven.