Lievenspolder

Herontwikkeling van de wijk Lievenspolder in Terneuzen.

Wooncorporatie Clavis is in 2016 gestart met de realisatie van het project Lievenspolder 2.

Met de sloop van 117 woningen en nieuwbouw van 95 energiezuinige huurwoningen geeft Clavis deze wijk in Terneuzen een kwaliteitsimpuls. Naast de bouw van verschillende typen woningen voorziet het plan in de toevoeging van meer openbaar groen en een speeltuin.

Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd. De gemeente en de provincie Zeeland dragen bij aan dit project met een ISV3 subsidie voor stedelijke vernieuwing. Meer informatie over dit project kunt u vinden op de website van Clavis.