Project KLUS

In KLUS werken de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen samen om de leefbaarheid te bevorderen en eigenaren van verpauperde panden te motiveren om hun panden op te knappen.

De afkorting KLUS staat voor KrottenLijst UitvoeringsStrategie. Op deze lijst staan adressen van verloederde panden in de deelnemende gemeenten die opgeknapt moeten worden. Deze zogenaamde rotte kiezen ontsieren het straatbeeld. Het streven is om ze weer gezond te maken.

DeelnemersVerpauperd pand

Verpauperde panden en erven vormen een aantasting van de woonomgeving en hebben daarmee ook een negatief effect op de leefbaarheid. De gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen werken daarom sinds 2012 samen om het aantal verloederde panden terug te dringen. Dat gebeurt via het project KLUS. De eerste ronde (binnenstad Terneuzen) van het Zeeuws-Vlaamse project was succesvol: Tientallen verpauperde panden werden aangepakt en zijn opgeknapt danwel gesloopt. Met de tweede ronde werden ook panden in Axel en Sas van Gent aangepakt. Bekijk de flyer voor meer informatie.

 

In 2016 is in elke gemeente de derde ronde van start gegaan. Waar ze voor de eerste en tweede ronde voor bepaalde kernen koos, wordt nu voor een bredere aanpak gekozen. In de gemeente Terneuzen zijn met de derde ronde alle kernen in beeld.

Er zijn tal van redenen waarom een eigenaar zijn of haar pand laat verpauperen. Bijvoorbeeld omdat de financiële middelen ontbreken, het voor hem of haar fysiek niet meer mogelijk is om het pand met erf te onderhouden of omdat het eenvoudigweg niet meer interessant is om er in te investeren. Het voordeel van KLUS is dat we eigenaren op weg helpen om hun bezit op te knappen. We maken bijvoorbeeld in gezamenlijkheid een plan van aanpak en maken afspraken over de uitvoering.

Inventarisatie

De gemeenten hebben ieder voor zich in de gekozen gebieden de panden geïnventariseerd. Daaruit is een top tien van meest verpauperde panden gekomen. De eigenaren van deze verpauperde panden worden door de gemeente benaderd. Als een pand is opgeknapt wordt de lijst weer aangevuld met een nieuw verpauperd pand.

Op basis van een bouwtechnische opname van de buitenzijde van het pand wordt door middel van puntentoekenning op basis van vastgestelde criteria de mate van verpaupering bepaald. Hieruit volgt een bepaalde rangorde qua verpaupering. Wetgeving (Woningwet en Bouwbesluit) geeft een minimaal te hanteren niveau voor de bouwkwaliteit van de bestaande bebouwing aan.

Warme benadering

Per brief worden eigenaren aangeschreven met het verzoek contact op te nemen met de gemeente over hun pand. In de brief wordt uitleg gegeven over de KLUS-aanpak en dat het pand onderhoud behoeft. Dan begint de warme benadering. De eigenaar wordt uitgenodigd en gevraagd naar de plannen voor het pand. De gemeente denkt mee in de aanpak om het pand op te knappen. Afspraken worden gemaakt. Hier wordt maatwerk geleverd. Per geval wordt gekeken wat de beste aanpak is. In enkele gevallen kan een beroep worden gedaan op subsidie- dan wel leningsmogelijkheden. Als de warme aanpak niet werkt wordt overgestapt naar de koude aanpak, want het is de gemeente wel ernst.

Koude benadering

We streven er naar om zoveel mogelijk warm op te lossen, maar in enkele gevallen ontkomen we er niet aan om toch een meer juridisch traject in te gaan. Deze aanpak is niet meer vrijblijvend. Eigenaren worden dan gedwongen hun bezit op te knappen. Uiteindelijk kunnen bijvoorbeeld dwangsommen worden opgelegd of kan het pand in opdracht van de gemeente maar op kosten van de eigenaar worden opgeknapt.

Staat uw pand in de top tien?

Om privacyredenen maken de gemeenten niet openbaar bekend welke panden er in de top tien staan. Als uw pand op de lijst voorkomt, ontvangt u een brief van uw gemeente. De gemeente kijkt met de eigenaar naar mogelijkheden om het pand op te knappen. De gemeente biedt (behoudens bestaande regelingen) geen financiële middelen aan, maar kan helpen bij het vinden van een koper of het aanvragen van offertes of leningen.

Contactpersoon

Neem voor meer informatie over het project KLUS contact op met de heer W. van Dalen via telefoonnummer 14 0115 of stuur een e-mail.