Skills Navigator

Terneuzen werkt graag mee aan het verbeteren van de kansen, het ontwikkelen van talent, en het begeleiden van arbeidspotentieel richting de wensen van de bedrijven. Daarom nemen we deel als partner aan dit Interreg project. Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken.

Voor de gemeente Terneuzen, en voor Zeeland, is de haven en de daarmee verbonden infrastructuur en alle bedrijven die direct en indirect gerelateerd zijn, een geweldige economische motor. De investeringen die er de komende jaren worden gedaan door bedrijven, overheden, de havens en de verbeteringen op de infrastructuur geven volop nieuwe impulsen. Voldoende aanbod van kwaliteit en kwantiteit op de arbeidsmarkt is daarbij van groot belang. Dus is het vestigingsklimaat voor wonen, werken en leven, maar ook de toekomstperspectieven voor de huidige jeugd en mensen die zich nieuw vestigen essentieel. Terneuzen werkt graag mee aan het verbeteren van de kansen, het ontwikkelen van talent, en het begeleiden van arbeidspotentieel richting de wensen van de bedrijven.

Daarom nemen we deel als partner aan dit Interreg project. Het project Skills Navigator wil de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken. In de grensregio is de mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod een groot knelpunt. Gevolg: een tekort aan geschoold personeel, zeker in bepaalde sectoren. Terwijl soms terzelfdertijd een deel van de bevolking werkloos is. De 21st century skills die op de arbeidsmarkt worden gevraagd nu, maar zeker naar de toekomst toe, zijn een enorme uitdaging. Steeds vaker worden ook digitale skills gevraagd in verschillende beroepen.

Skills zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Met de juiste vaardigheden worden mensen toegerust voor kwalitatief goede banen. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Wil onze regio zijn positie van voorloper in innovatie behouden, dan moet ze de juiste mensen met de juiste skills kunnen blijven leveren. 

Kijk voor meer informatie op de website van Skills Navigator.

Meer info

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op de website van Interreg Vlaanderen-Nederland

Partners

Stad Gent (projectverantwoordelijke), Stad Antwerpen, Gemeente Rotterdam, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis – Plantijn Hogeschool, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Kazi nv, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Stichting STC-Group, VDAB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Portstream b.v.