Adviesraad Wmo

De gemeente Terneuzen heeft een Adviesraad Wmo. Die adviseert de gemeente over de toepassing van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In die wet is geregeld hoe mensen zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Huishoudelijke hulp kan daarbij nodig zijn. Die kun je aanvragen bij de organisatie aan-z.

Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, is het misschien nodig dat er bijvoorbeeld een traplift in huis moet worden geplaatst. Of je daarvoor in aanmerking komt, is geregeld in de Wmo. Ook kunnen inwoners via de Wmo een beroep doen op voorzieningen zoals dagopvang.

De Adviesraad Wmo adviseert de gemeente zodat de hulp aan de inwoners van Terneuzen zo goed mogelijk verloopt. We houden daarom contact met wijk- en dorpsraden, aan-z en organisaties die zich bezighouden met het verlenen van zorg.

De Wmo is onderdeel van het sociaal domein. Ook de Jeugdwet en de Participatiewet behoren tot het sociaal domein. De gemeente stelt het beleid voor deze wetten vast. De uitvoering wordt in Terneuzen gedaan door aan-z.

Meer informatie over en van de Adviesraad Wmo vindt u hieronder

Missie, visie en doelen

Samenstelling van de  adviesraad Wmo

Uitgebrachte adviezen adviesraad Wmo

Jaarverslagen