Advies Wmo Raad Opvang en Beschermd wonen

De Adviesraad Wmo in Terneuzen heeft positief geadviseerd over het raadsvoorstel Regiovisie Opvang en Beschermd Wonen voor Zeeland.

Dat heeft de adviesraad dinsdag 27 maart 2018 aan het college van Burgemeester en Wethouders laten weten: ,,In haar vergadering van 26-03-2018 heeft de Wmo-adviesraad na een ambtelijke toelichting op 12-03-2018 het beleidskader regiovisie 2018 besproken. De adviesraad voorziet dit beleidskader zonder voorbehoud van een positief advies.’’

De regiovisie is door de dertien Zeeuwse gemeenten opgesteld omdat voor 2020 bij het Rijk duidelijk moet zijn hoe elke gemeente omgaat met maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor haar inwoners. Het Rijk is voornemens de financiële middelen voor deze wettelijke taken verder te decentraliseren van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Dat vraagt van alle gemeenten een passend uitwerkingsplan.