Omzetting hulp bij huishouden naar maatwerkvoorziening

Secretariaat: M. Buijck
adviesraadwmo@terneuzen.nl

 

Terneuzen, 20 februari 2020,


Geachte leden van het college van B&W en de gemeenteraad,

In zijn vergaderingen van 17 en 19 februari 2020 heeft de adviesraad Wmo het conceptbesluit 2020_Raad_00045 - Omzetting Hulp bij Huishouden naar maatwerkvoorziening besproken. Naar aanleiding hiervan heeft de adviesraad Wmo een aantal adviezen geformuleerd. Deze treft u hieronder aan. Wij hadden het op prijs gesteld als wij op de hoogte waren gebracht van dit conceptbesluit.

  1. Informeer werknemers en klanten hoe de huishoudelijke hulp zal worden uitgevoerd na de omzetting tot maatwerkvoorziening en de opheffing van Zo-net.
  2. Kies voor een administratieve omzetting bij cliënten waarvan duidelijk is dat de bestaande indicatie kan worden doorgezet. Dit leidt tot minder belasting voor (kwetsbare) betrokkenen en hogere efficiency/lagere kosten voor de gemeente.
  3. De gemeente dan wel Aan-Z moet onafhankelijke cliëntondersteuning bevorderen en betalen als herindicering leidt tot een verlaging van 25% of meer ten opzichte van de huidige hulp. Dit leidt tot hogere zorgvuldigheid en daarmee betere juridische houdbaarheid.
  4. De uitgesproken verwachting dat 60% van de huishoudelijke hulp behouden kan blijven en er een reductie van 40% zal worden gerealiseerd, staat op gespannen voet met een objectieve herindicering.

Wij verzoeken u onze adviezen mee te nemen in uw besluitvorming.

Namens de adviesraad Wmo Terneuzen,

Annemie van Roij, voorzitter
Mariëtte Buijck, secretaris
Peter Beije, penningmeester