Jeugd en gezin

Wij gaan voor 100% van de jeugd in Terneuzen. Alle kinderen en jongeren en hun ouders en medeopvoeders zijn even belangrijk voor ons. Wij willen, dat de jeugdigen in onze gemeente gezond en gelukkig zijn. En dat zij allemaal naar hun eigen vermogen kunnen meedoen in de maatschappij. Als dat niet lukt zonder hulp dan kan de gemeente u verder helpen.
 

Wmo- of jeugdmelding maken >

 

Wat doet de gemeente Terneuzen voor de jeugd?

Wat we doen kunt u lezen in ons jeugdbeleid. Daarnaast hebben we de verordening jeugd voor onze gemeente opgesteld. In deze verordening staan regels over het aanvragen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Ten slotte hebben we ook nog het besluit jeugdhulp vastgesteld. In het besluit staan regels over de uitvoering van de verordening.

Jeugdhulp

Op de pagina Jeugdhulp vindt u alle informatie hierover.

 

jeugd en gezin