Jeugd en gezin

Direct regelen

Wij gaan voor 100% van de jeugd in Terneuzen. Alle kinderen en jongeren en hun ouders en medeopvoeders zijn even belangrijk voor ons. Wij willen, dat de jeugdigen in onze gemeente gezond en gelukkig zijn. En dat zij allemaal naar hun eigen vermogen kunnen meedoen in de maatschappij.

Wat we hiervoor doen kunt u lezen in ons jeugdbeleid. Daarnaast hebben we de verordening jeugd voor onze gemeente opgesteld. In deze verordening staan regels over het aanvragen van voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Ten slotte hebben we ook nog het besluit jeugdhulp vastgesteld. In het besluit staan regels over de uitvoering van de verordening.

 

Activiteiten voor kinderen en jongeren

Opgroeien en opvoeden

Jeugdhulp

Ik word 18 jaar

 

jeugd en gezin