Jeugdhulp

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt op jeugdhulp verwachten we dan ook dat u eerst kijkt wat u zelf kunt doen of wat u kunt doen met hulp uit de omgeving. Als er in uw directe omgeving (tijdelijk) geen mensen beschikbaar zijn om u te ondersteunen, dan lossen we het anders op. En als blijkt dat professionele hulp nodig is, dan bieden we die zo licht en zo dichtbij mogelijk.

Jeugdtaken van de gemeente
  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering
Waar kunt u terecht voor jeugdhulp?

De gemeente Terneuzen organiseert de jeugdhulp samen met Jeugd en Gezin aan-z. Om het best passende antwoord te vinden, komt een medewerker van Jeugd en Gezin aan-z bij u thuis om te bespreken welke hulp nodig is. Als u in aanmerking komt voor hulp geeft Jeugd en Gezin aan-z een beschikking af voor gespecialiseerde jeugdhulp. Voorbeelden van jeugdhulp zijn: opvoedondersteuning, jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz, behandeling bij dyslexie, pleegzorg en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Op de website van aan-z vindt u hierover veel informatie. Maar u kunt ook vragen stellen per e-mail via jeugdengezin@aan-z.eu, per telefoon via 0115-563015 , of langsgaan op Martkt 1 in Axel. Jeugd en Gezin aan-z is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Als u online een nieuwe aanvraag, wijziging of verlenging wilt melden, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding.

Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt.

Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf. Zo kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft. Bent u niet zeker van uw zaak, doe dan de pgb-test van Per Saldo. Dit is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

Tarieven Zorg in natura en persoonsgebonden budget Terneuzen 2020

Privacy

Vanaf het moment dat u zich bij aan-z aanmeldt met een hulpvraag tot het moment dat u geholpen bent, worden uw gegevens verwerkt. Dit gebeurt alleen als het noodzakelijk is en zo min mogelijk. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft en om deze uit te voeren. Aan-z verwerkt uw gegevens altijd binnen de kaders van de Jeugdwet. In de flyer van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens.

Uiteraard houden we ons ook als gemeente aan alle wet- en regelgeving over pryvacy.

Vertrouwenspersoon

De onafhankelijk vertrouwenspersoon jeugdhulp is er bij vragen, onvrede of klachten over hulp. Zorgbelang Brabant voert dit voor de gemeente Terneuzen uit. U kunt kosteloos een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersonen van Zorgbelang Brabant. Zij beantwoorden vragen, gaan vertrouwelijke gesprekken aan en bemiddelen bij klachten. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) en de Zorgbelangorganisaties voeren de functie van Vertrouwenspersoon in samenwerking met elkaar uit.

Bel naar het landelijke nummer van het AKJ, 088 - 555 10 00, stuur een e-mail naar info@akj.nl of vul het contactformulier in op www.akj.nl/contact.

Als u al contact hebt gehad met een vertrouwenspersoon van Zorgbelang Brabant, kunt u op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur bellen naar de betreffende medewerker. Zij zijn bereikbaar op hun mobiele nummer. U kunt hen ook mailen: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl.

Klachten en bezwaren

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw kind wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt. Als u er samen niet uitkomt kunt u ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon.

Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.