Inleiding

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2023 in werking treedt.

Door alle regels over de fysieke leefomgeving samen te voegen in één wet, de Omgevingswet, wil de overheid overzicht en duidelijkheid scheppen voor initiatiefnemers. Hierdoor moeten ruimtelijke ontwikkelingen sneller, eenvoudiger en meer in samenhang gerealiseerd kunnen worden dan onder de huidige wetgeving het geval is.

De Omgevingswet vraagt om een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Dat houdt in dat we zorgvuldiger moeten kijken naar de kwaliteiten van de fysieke leefomgeving binnen Terneuzen. De fysieke leefomgeving staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt: gebouwen, wegen, parken, natuur, water, schone lucht, de bodem enzovoort.

Onze omgeving moet veilig en gezond zijn, maar ook ruimte bieden voor ontwikkelingen van onze inwoners en bedrijven. In dit filmpje wordt de Omgevingswet heel kort uitgelegd.