Inleiding

De Omgevingswet is een nieuwe wet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Deze wet bundelt alle regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Het kan gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een garage bij uw woning mag plaatsen.

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u bijvoorbeeld van plan bent uw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf te beginnen. Het kan ook zijn dat uw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in uw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kunt u meedenken over ontwikkelingen in uw buurt.

Meer informatie en vragen
Veel informatie over de Omgevingswet voor inwoners en bedrijven vindt u ook op de website van de Rijksoverheid. Op deze website vindt u eveneens informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die ook op 1 januari 2024 in werking treedt.

Voor alle nieuwe begrippen uit de omgevingswet kijk hier.