BIZ

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) centrum Terneuzen 2022-2026

Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de ‘Verordening BIZ centrum Terneuzen 2022-2026’ vastgesteld. Ondernemers in het centrum van Terneuzen betalen tijdens een periode van vijf jaar elk jaar een bedrag, dit heet de BIZ-bijdrage. Alle BIZ-bijdragen samen gebruikt Bizzy om het koopcentrum van Terneuzen nog aantrekkelijker te maken. De Stichting Bizzy Stad Terneuzen beheert de binnengekomen BIZ-bijdragen. Bizzy heeft een meerjarenplan gemaakt voor de BIZ. Hierin staat welke activiteiten betaald kunnen worden met de BIZ-bijdragen. De Stichting legt elk jaar verantwoording af over de besteding van de BIZ-gelden.

Inwerkingtreding

Er moet voldoende draagvlak zijn voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) onder de ondernemers in het centrum van Terneuzen. De gemeenteraad heeft de BIZ-verordening vastgesteld. De verordening treedt op 1 januari 2022 in werking. Maar alleen als vaststaat dat er voldoende steun is voor de BIZ onder de ondernemers.

 

Draagvlakmeting BIZ Centrum Terneuzen

De gemeente houdt van 15 november tot en met 1 december 2021 een draagvlakmeting onder ondernemers over de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) 2022-2026. Een notaris stelt de uitslag van de draagvlakmeting vast. De uitslag wordt op deze pagina bekend gemaakt.

Reglement

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 28 september 2021 het ‘Reglement draagvlakmeting BIZ Centrum Terneuzen 2022-2026’ vastgesteld. In dit reglement staan regels voor de uitvoering van de draagvlakmeting.

Folder

Bizzy heeft een folder over de BIZ centrum Terneuzen gemaakt. Hierin legt Bizzy uit wat de BIZ Centrum Terneuzen is en hoe ze het geld willen uitgeven. De ondernemers in het BIZ-gebied van Terneuzen ontvangen de folder gratis via de post (met hun stembiljet).

Informatiebijeenkomst op 15 november 2021

Bizzy deelt de inhoud van het Meerjarenplan BIZ 2022-2026 en van het activiteitenplan 2022 graag. Bizzy organiseert op maandag 15 november 2021 een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur, in Golden Tulip Hotel L’Escaut, Scheldekade 65 in Terneuzen.