Winkelleegstand in beeld

Het winkelgebied van Terneuzen staat al enkele jaren onder druk. De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om het tij te keren. Dat heeft nog niet het gewenste effect gehad. De op 20 september 2018 gepresenteerde QuickScan winkelleegstand Terneuzen van het Kadaster is een bevestiging van deze ontwikkeling. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken, is het maken van keuzes van belang. Gezamenlijk met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, bewoners en overige centrumpartijen is het van belang om collectief aan de slag te gaan.

Open de presentatie: Quickscan winkelgebied Terneuzen - winkelleegstand in beeld

De gemeente start een traject met het Kadaster als onafhankelijke trajectbegeleider. Dit moet voor één gemeenschappelijk beeld zorgen en een antwoord op de volgende vraag geven: "Hoe zou het winkelgebied er volgens de vastgoedeigenaren en ondernemers idealiter uit moeten zien?" Samen willen we toewerken naar een toekomstbestendig stadscentrum Terneuzen.

Tijdens de vervolgbijeenkomst op 19 februari 2019 hebben vijfenzestig vastgoedeigenaren en/ of ondernemers hun mening gegeven over de toekomst van het stadscentrum. De uitkomsten en ervaringen van de bijeenkomst worden geanalyseerd door het Kadaster en in een bondig rapport verwoord. Als u op de hoogte wilt blijven dan kan u zich aanmelden voor de NIEUWSBRIEF VERKNOPEN EN VERKOPEN

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra de Vliegher of Steven De Froy. Zij zijn bereikbaar via 0115-455000 of e-mail