Subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebied centrum Axel en kernwinkelgebied Terneuzen 2020

 

Het totale beschikbare budget is uitgegeven. Helaas is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.
(21 juni 2021)

 

 

Aanleiding subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebieden

De toekomst van de binnenstad staat volop in de belangstelling; het is een plek die economisch en maatschappelijk gezien van groot belang is. De functie van binnensteden verandert van plek om te winkelen naar een plek met uiteenlopende functies. In de kleine en middelgrote steden is de urgentie om deze transitie te maken het grootst. Ook de twee grootste winkelgebieden in de gemeente Terneuzen, centrum van Terneuzen en Axel, staan al enkele jaren onder druk. De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om het tij te keren. Dat heeft nog niet het gewenste effect gehad.
De in 2018 gepresenteerde QuickScan winkelleegstand Terneuzen van het Kadaster is een bevestiging van deze ontwikkeling. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken, is het maken van keuzes van belang. Gezamenlijk met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, bewoners en overige centrumpartijen gaan we collectief aan de slag.

Aanvraag subsidieverordening indienen

Het totale beschikbare budget is uitgegeven. Helaas is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

De "Subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebied centrum Axel en kernwinkelgebied Terneuzen 2020" kan gezien worden als een pilot in 2020 om vooruitlopend op de te maken keuzes voor een compact winkelhart in het stadscentrum van Terneuzen, ondernemers en pandeigenaren te stimuleren om de kwaliteit van de winkelgebieden te verbeteren. Zo geven we ondernemers en pandeigenaren een steuntje in de rug en bouwen we samen aan een krachtige binnenstad met een diversiteit aan winkels, horeca en verrassende nieuwe concepten.

 

Waar vind ik de subsidieverordening en de bijlagen?
Waarvoor kan ik een subsidie aanvragen?

Er zijn vier verschillende stimuleringsregelingen die zowel apart als in combinatie met elkaar kunnen worden aangevraagd:

 • subsidie voor gevelverbetering
 • subsidie voor actie 'verf je gevel'
 • subsidie voor tijdelijke initiatieven
 • subsidie voor transformatie van de functies in het winkelgebied centrum Axel
Hoe dien ik een schriftelijke aanvraag in?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van één of meerdere subsidies, dient u een schriftelijke aanvraag te doen bij de gemeente Terneuzen door middel van een brief.

Stuur uw schriftelijke aanvraag naar:
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen

In de Subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebied centrum Axel en kernwinkelgebied Terneuzen 2020 vindt u het beoordelingsproces. en de voorwaarden waar de subsidieaanvraag aan moet voldoen.

Welke panden komen in aanmerking voor subsidie?

Hieronder vindt u twee plattegronden waarop u kunt zien welke panden in aanmerking komen voor welke stimuleringsregeling.

Plattegrond kernwinkelgebied Terneuzen voor:

 • subsidie voor gevelverbetering
 • subsidie voor actie 'verf je gevel'
 • subsidie voor tijdelijke initiatieven

Plattegrond winkelgebied centrum Axel voor:

 • subsidie voor gevelverbetering
 • subsidie voor actie 'verf je gevel'
 • subsidie voor tijdelijke initiatieven
 • subsidie voor transformatie van de functies in het winkelgebied centrum Axel
Moet ik een vergunning aanvragen?

Voor het aanpassen van een gevel of voor het verbouwen of transformeren van uw pand is (vaak) een omgevingsvergunning nodig. Wij raden u aan om in een zo vroeg mogelijk stadium uw plannen te bespreken met een medewerker van het team economie. U kunt hiervoor bellen met 14 0115 of mailen naar economie@terneuzen.nl

 

Meer informatie?

Meer informatie vindt u in de Subsidieverordening verbetering kwaliteit winkelgebied centrum Axel en kernwinkelgebied Terneuzen 2020
U kunt ook bellen met 14 0155 of mailen naar economie@terneuzen.nl

 

Mogen wij u op de hoogte houden?

Meld u dan nu aan voor onze e-mail nieuwsbrief: [AANMELDEN NIEUWSBRIEF Toekomst binnenstad]