Bedrijfsafval inzamelen

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Bedrijven of instellingen moeten zelf zorgdragen voor de inzameling van hun afval. Er kan wel een contract met de gemeente worden afgesloten voor de inzameling van het bedrijfsafval. Ook kan ervoor worden gekozen het bedrijfsafval te laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.
 

De kosten voor het inzamelen van bedrijfsafval door de gemeente worden niet meer via het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen in rekening gebracht. Wanneer u gebruik maakt van deze dienstverlening, ontvangt u hiervoor apart een nota (reinigingsrecht).

Het reinigingsrecht is een retributie. Dit betekent dat het een soort belasting is die alleen wordt geheven aan diegene die ook daadwerkelijk gebruik maken van de daarbij behorende dienstverlening.
 
 

Kosten

De kosten van het inzamelen van bedrijfsafval zijn afhankelijk van de aan te bieden hoeveelheid en de frequentie van ophalen. Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de gemeente Terneuzen via het online contactformulier

Het rekeningnummer voor het betalen van de aanslag is IBAN: NL 50 BNGH 0285101854

Indien u een betalingsregeling met de gemeente wilt treffen, kunt u ook contact opnemen via het online contactformulier