Bedrijfsafval inzamelen

De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Bedrijven of instellingen moeten zelf zorg dragen voor de inzameling van hun afval.
U kunt een contract met de gemeente afsluiten voor de inzameling van het bedrijfsafval. Ook kunt u ervoor kiezen het bedrijfsafval te laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf. Heeft u al een bedrijfscontainer van ons en is deze kapot of wilt u deze container extra laten legen? Maak dan een afspraak via ons afsprakensysteem:
 
 

Kosten

De kosten van het inzamelen van bedrijfsafval zijn afhankelijk van de aan te bieden hoeveelheid en de frequentie van ophalen. Voor een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen via het online contactformulier.