Parkeervergunning per dag of week

Als uw bedrijf tijdelijk in het vergunningengebied moet parkeren of werken (bijvoorbeeld aannemers die met een bepaald bouwproject bezig zijn), dan kunt u bij  de gemeente Terneuzen een tijdelijke vergunning aanvragen. Een tijdelijke vergunning kan voor de periode van één dag, meer dagen of een week.
 
De kosten voor een tijdelijke parkeervergunning bedragen in 2019:
  • 1-dagsvergunning € 5,20
  • weekvergunning € 20,80

U moet per kenteken en per zone (zone 1, 3 of 4) een vergunning aanvragen. Direct na betaling via Ideal of op de aangegeven datum is de vergunning actief.