171214 - brf verlenging werkgevers- werknemersvergunningen 2018
ons kenmerk :

contactpersoon :

e-ma il :

verzonden :


Terneuzen, 15 december 2017


Betreft: aanvraag zakelijke vergunning


Beste heer/mevrouw,Uw huidige parkeervergunning voor 2017 is geldig tot 1 januari 2018. Vanaf 15 december 2017 kunt u de vergunning voor 2018 aanvragen via de website van de gemeente Terneuzen.


Parkeervergunning zakelijk 2018


Mocht de link niet werken ga dan naar www.terneuzen.nl. Kies voor wonen, parkeren,

Zakelijke parkeervergunning (werknemers/werkgevers)


Geen papieren vergunning meer

Per vergunning kan er maximaal 1 kenteken worden opgegeven. Na betaling is het opgegeven kenteken direct gekoppeld aan uw vergunning. U ontvangt evenals in 2017 geen papieren vergunning meer.


Als zelf registreren niet lukt

Als zelf registreren niet lukt dan kunt u een afspraak maken via www.terneuzen.nl,


Meer informatie

Voor meer informatie over parkeervergunningen en kentekenwijzigingen zie

www.terneuzen.nl. Ook kunt u bellen met 140115.Met vriendelijke groet,


hoofd afdeling Realisatie en Beheer,
drs. S.I.L. de Waal

2