Vergunning verstrekken alcoholvrije dranken en eetwaren

Wilt u in uw horecabedrijf, bijvoorbeeld lunchroom, alcoholvrije dranken en/of eetwaren verstrekken om daar ter plaatse te nuttigen, dan heeft u een vergunning nodig. Dat is geregeld in de ‘Verordening op het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren’.

Uitzonderingen:

  • u verstrekt ook alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse; in dat geval heeft u namelijk een drank- en horecavergunning nodig.
  • als de verstrekking plaatsvindt als dienstverlening van bijkomstige aard. Neem hiervoor altijd eerst contact met ons op.

Voorwaarden

  • De ondernemer en overige leidinggevenden moeten minstens 18 jaar zijn en mogen niet onder curatele staan, uit de ouderlijke macht zijn ontzet en niet van slecht levensgedrag zijn.
  • De lokaliteit in het bedrijfspand waar de alcoholvrije dranken en eetwaren genuttigd worden, moet minstens 15 m2 groot en 2,40 m hoog zijn.
  • De lokaliteit moet een mechanische ventilatie-inrichting hebben met voldoende capaciteit
  • In de onmiddellijke nabijheid moeten voor publiek twee aparte toiletgelegenheden zijn, elk met een wasbakje en niet rechtstreeks toegankelijk vanuit de lokaliteit.

Aanvraag

Voor het wijzigen of toevoegen van een leidinggevende kunt u bovenstaand formulier 'wijziging inrichting horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven. Het formulier 'eigen verklaring leidinggevende' dient u ingevuld en ondertekend door de leidinggevende toe te voegen.

Voor het wijzigen van de inrichting kunt u het formulier formulier 'wijziging inrichting horeca' gebruiken. U dient hiervoor in te loggen met Digid of eherkenning voor bedrijven.

Als u een vergunning voor het verstrekken van alcoholvrije dranken en eetwaren wilt aanvragen dient u eerst een afspraak te maken met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente. Dit kunt u doen door te bellen naar 14 0115 of door een contactformulier in te dienen.
Bij het starten van een nieuwe inrichting of voortzetting van een bestaande inrichting heeft u tevens een exploitatievergunning nodig.

Overige zaken

  • Exploitatievergunning: voor het exploiteren van een horecabedrijf, inclusief eventueel terras, heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Uitgezonderd zijn slijterijen, hotels, zorginstellingen en paracommerciële bedrijven.

Voorwaarden: de exploitatie mag niet in strijd zijn met het bestemmingsplan en mag de openbare orde of de woon- en leefsituatie in de omgeving niet nadelig beïnvloeden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving van onze gemeente.