Verloren en gevonden voorwerpen

Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente.

Een burger die een gevonden voorwerp meeneemt is verplicht daarvan aangifte te doen bij de gemeente. Er geldt geen aangifteplicht als de vinder zelf onmiddellijk de eigenaar van het gevonden voorwerp verwittigt. Als het voorwerp in een woning, een gebouw of een vervoermiddel wordt gevonden, is de vinder verplicht dit te melden aan de bewoner, de gebruiker of de exploitant.

De vinder

De gemeente kan afgifte van een gevonden voorwerp “vorderen”. Dat gebeurt onder meer voor “militaire zaken”. Als de gemeente de afgifte niet vorder,t staat het de vinder vrij het gevonden voorwerp zelf mee naar huis nemen of het in bewaring te geven. Dat kan de vinder vermelden op het aangifteformulier. Indien hij het voorwerp mee naar huis neemt, is hij verplicht zelf voor de bewaring en het onderhoud van het gevonden voorwerp zorg te dragen. In beide gevallen wordt de vinder na de voorgeschreven bewaartermijn eigenaar van het voorwerp onder volgende voorwaarden:

 1. Het voorwerp bevindt zich nog altijd bij de vinder of bij de gemeente
 2. De eigenaar van de gevonden zaak heeft zich niet gemeld binnen die bewaartermijn
 3. De vinder of eigenaar moet bij het afhalen de kosten van € 20,- betalen die door de gemeente gemaakt zijn voor de opslag en de bewaring van fietsen.
 4. De vinder kan het voorwerp afhalen binnen 1 maand na het einde van de bewaartermijn;
 5. Voor “schatvinding” gelden andere regels. Een gevonden schat moet als gevonden voorwerp worden aangegeven; de schat komt voor de helft toe aan de vinder en voor de helft aan de eigenaar van de onroerende zaak (vindplaats). Als het onzeker is aan wie de schat toekomt, kan de gemeente vorderen, dat de schat aan haar in bewaring wordt gegeven, totdat vaststaat wie rechthebbende is.

 De eigenaar

De eigenaar van de gevonden zaak kan de zaak in ontvangst nemen:

 1. als hij/zij zich meldt binnen de voorgeschreven bewaartermijn
 2. als het voorwerp zich nog bevindt bij de vinder of bij de gemeente
 3. als hij /zij de kosten betaalt die door de gemeente en/of door de vinder zijn gemaakt.

Bewaartermijnen:

 1. Waarden van het gevonden voorwerp > € 450: 1 jaar
 2. Waarden van het gevonden voorwerp < € 450: 3 maanden

Kosten

De kosten voor het opsporen van de eigenaar, het bewaren van het voorwerp en het verzorgen van gevonden dieren moeten vergoed worden door de eigenaar. Dat geldt ook voor de vinder, die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp.

Bijzonderheden

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden in de gemeente Terneuzen dan kunt u terecht bij de gemeente. Ga dan naar het formulier verloren en gevonden voorwerpen.
 

Overzicht gevonden en verloren voorwerpen

Het meest actuele overzicht, per 1 november 2017 is: overzicht van verloren en gevonden voorwerpen


Aangifte bij de politie alleen:

 1. In  geval van diefstal
  In geval van diefstal moet u daarvan aangifte doen bij de politie.
   
 2. Bij verlies van een buitenlands paspoort of identiteitskaart.
  Als u een buitenlands paspoort of rijbewijs kwijt bent geraakt, moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie. Aansluitend moet u bij de betreffende ambassade of consulaat een nieuw reisdocument aanvragen

      Op de website politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen.
 

Meer informatie bij verlies of vermissing van reisdocumenten en rijbewijs:

voor een reisdocument: Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging
voor een rijbewijs: Rijbewijs