Verloren en gevonden voorwerpen

Het registreren en bewaren van gevonden en verloren voorwerpen is een taak van de gemeente.

Als u een gevonden voorwerp meeneemt, bent u verplicht daarvan aangifte te doen bij de gemeente. Deze aangifteplicht geldt niet als u zelf onmiddellijk de eigenaar van het gevonden voorwerp op de hoogte stelt. Vindt u het voorwerp in een woning, een gebouw of een vervoermiddel? Dan bent u als vinder verplicht dit te melden. U meldt dit aan de bewoner, de gebruiker of de exploitant.

Melden van verloren en gevonden voorwerpen

Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden in de gemeente Terneuzen? U kunt dit melden via het formulier verloren en gevonden voorwerpen.
 

Overzicht van gevonden en verloren voorwerpen

Hier vindt u het actuele overzicht van gevonden en verloren voorwerpen in de gemeente Terneuzen.


De vinder

De gemeente kan afgifte van een gevonden voorwerp “eisen”. Dat gebeurt onder meer voor “militaire zaken”. Eist de gemeente geen afgifte? Dan kunt u het gevonden voorwerp mee naar huis nemen. U kunt het ook in bewaring geven bij ons. Uw keuze kunt u vermelden op het aangifteformulier.

Neemt u het voorwerp mee naar huis? Dan bent u verplicht zelf voor de bewaring en het onderhoud van het gevonden voorwerp zorg te dragen.

Na de voorgeschreven bewaartermijn wordt u eigenaar van het voorwerp onder de volgende voorwaarden:

 1. Het voorwerp bevindt zich nog altijd bij u als vinder of bij de gemeente;
 2. De eigenaar van de gevonden zaak heeft zich niet gemeld binnen die bewaartermijn;
 3. Gaat het om een fiets? Dan moet de vinder of eigenaar bij het afhalen de kosten van € 20,- betalen. Dit zijn kosten die door de gemeente maakt voor de opslag en de bewaring van fietsen;
 4. De vinder kan het voorwerp afhalen binnen 1 maand na het einde van de bewaartermijn;
 5. Voor “schatvinding” gelden andere regels. Een gevonden schat moet  u als gevonden voorwerp aangeven. De schat komt voor de helft toe aan de vinder en voor de helft aan de eigenaar van de grond (vindplaats). Is het onzeker wie de schat mag hebben? Dan kan de gemeente eisen, dat de schat aan haar in bewaring wordt gegeven. Totdat zeker is wie de rechthebbende is.

De eigenaar

De eigenaar van de gevonden zaak kan de zaak in ontvangst nemen:

 1. als hij/zij zich meldt binnen de voorgeschreven bewaartermijn;
 2. als het voorwerp zich nog bevindt bij de vinder of bij de gemeente;
 3. als hij /zij de kosten betaalt die de gemeente en/of de vinder heeft gemaakt.

Bewaartermijnen

 1. Waarde van het gevonden voorwerp > € 450: 1 jaar;
 2. Waarde van het gevonden voorwerp < € 450: 3 maanden

Kosten

De eigenaar moet de gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor het opsporen van de eigenaar. Of het bewaren van het voorwerp en het verzorgen van gevonden dieren. Dat geldt ook voor de vinder, als die na de bewaartermijn eigenaar wil worden van het gevonden voorwerp.

Bijzonderheden

Aangifte bij de politie doet u alleen:

 1. In geval van diefstal;
 2. Bij verlies van een buitenlands paspoort of identiteitskaart.
  Bent u een buitenlands paspoort of rijbewijs kwijt? Dan moet u zo spoedig mogelijk aangifte doen bij de politie. Aansluitend moet u bij de ambassade of consulaat een nieuw reisdocument aanvragen.

Op de website politie.nl vindt u meer informatie over het (digitaal) aangifte doen.

Meer informatie over verlies of vermissing van reisdocumenten en rijbewijs:

Voor een reisdocument: Identiteitsdocument, verlies, diefstal of beschadiging
Voor een rijbewijs: Rijbewijs