Vergadering Raadscommissie Bestuur en Middelen 20 september 2022

Zet dit in mijn agenda

Datum
dinsdag 20 september, 2022 van 19:30 tot 22:00
Locatie
Raadzaal, Stadhuisplein 1, Terneuzen.

Volg de commissievergadering live

Onder normale omstandigheden zijn onze raadscommissievergaderingen vrij toegankelijk voor publiek. De vergaderingen zijn door de coronamaatregelen niet toegankelijk voor bezoekers. Wel kunt u de vergaderingen live volgen via de website https://terneuzen.raadsinformatie.nl/live.

Inspreken bij de commissievergaderingen is mogelijk

Als u wil inspreken naar aanleiding van een agendapunt, moet u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie (griffier@terneuzen.nl). Dit in verband met de coronamaatregelen. De griffier kan dan met u afspraken maken hoe u tijdens de vergadering kunt inspreken.

Meer informatie over de Raadscommissie Bestuur en Middelen