Vergadering Raadscommissie Omgeving 19 oktober 2022

Zet dit in mijn agenda

Datum
woensdag 19 oktober, 2022 van 19:30 tot 22:00
Locatie
Raadzaal, Stadhuisplein 1, Terneuzen

In verband met corona is deze vergadering alleen toegankelijk voor raadsleden.

Volg de commissievergadering live

Onder normale omstandigheden zijn onze raadscommissievergaderingen vrij toegankelijk voor publiek. De vergaderingen in oktober zijn door de coronamaatregelen niet toegankelijk voor bezoekers. Wel kunt u de vergaderingen live volgen.

Inspreken bij de commissievergaderingen is weer mogelijk

Als u wil inspreken naar aanleiding van een agendapunt, moet u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering via e-mail aanmelden bij de griffie. Dit in verband met de coronamaatregelen. De griffier kan dan met u afspraken maken hoe u tijdens de vergadering kunt inspreken.

Meer informatie over de Raadscommissie Omgeving