Vergadering Raadscommissie Samenleving 1 december 2020

Zet dit in mijn agenda

Datum
dinsdag 01 december, 2020 van 19:30 tot 22:00
Locatie
Scheldetheater, Terneuzen (in verband met corona alleen toegankelijk voor raadsleden)

De vergaderingen in december zijn door de coronamaatregelen niet toegankelijk voor bezoekers. Wel kunt u de vergaderingen live volgen via de website https://terneuzen.raadsinformatie.nl/live.

Inspreken bij de commissievergaderingen is weer mogelijk

Als u wil inspreken naar aanleiding van een agendapunt, moet u zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de griffie (mailto:griffier@terneuzen.nl). Dit in verband met de coronamaatregelen. De griffier kan dan met u afspraken maken hoe u tijdens de vergadering kunt inspreken.

Meer informatie over de Raadscommissie Samenleving