Aanvraag evenementenvergunning voor alle evenementen verplicht

Sinds 1 juli mogen evenementen onder bepaalde voorwaarden weer plaatsvinden. Evenementen vormen een risico op een snelle en brede verspreiding van het coronavirus. Daarom is het noodzakelijk dat we alle aanvragen voor een evenementenvergunning toetsen.

Voor alle evenementen, ook de kleine, moet nu dan ook een aanvraag ingediend worden. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de 1,5 meter kan worden nageleefd. Coronaprotocol voor alle evenementen Bij de aanvraag om een evenement moet tevens een protocol ingediend worden op basis van de noodverordening. In dit protocol moet het volgende zijn opgenomen:

  • Maatregelen waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden. Als er sanitaire voorzieningen zijn, ook hiervoor aangeven hoe dit geregeld wordt.
  • Het publiek wijzen op de in acht te nemen hygiënemaatregelen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert;
  • Ervoor zorgen dat de druk op het evenement zo gedoseerd wordt, dat bezoekers voldoende ruimte hebben en krijgen om de 1,5 meter afstand (‘social distancing’) te handhaven;
  • Dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen, daar ook gebruik van maken.

Aanvraagtermijn

Voor een klein evenement moet u de vergunning minimaal drie weken van tevoren aanvragen. Voor een middelgroot evenement geldt een termijn van minimaal acht weken van tevoren. Een groot evenement dient u minimaal twaalf weken van tevoren aan te vragen. Aan een vergunning zijn kosten verbonden.

Aanvraag evenement

Wilt u een evenementenvergunning aanvragen? Ga naar onze website. Daar vindt u ook meer informatie.