Adviesraad Wmo zoekt twee nieuwe leden

Voor advisering op het brede terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) laat de gemeente Terneuzen zich bijstaan door de Adviesraad Wmo. Dit orgaan heeft als doel het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad te adviseren over de manier waarop burgers optimaal betrokken kunnen worden bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid.

Bent u betrokken bij kwetsbare burgers in onze gemeente? Bent u bereid mee te denken over de uitvoering van de Wmo? Heeft u bovendien (enige) ervaring of affiniteit met één van de doelgroepen van de Wmo? Heeft u veel contacten met de mensen in uw omgeving en een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken? Dan bent u wellicht een geschikte kandidaat!

Wilt u solliciteren?

Het lidmaatschap van de Adviesraad Wmo is vrijwilligerswerk. Onkosten worden vergoed. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden de door u overgelegde documenten vernietigd.
De sollicitanten:
• zijn inwoner van de gemeente Terneuzen;
• zijn niet werkzaam bij de gemeente;
• hebben een hbo werk- en denkniveau;
• zijn aantoonbaar maatschappelijk betrokken;
• beschikken over een maatschappelijk netwerk en zijn in staat dit netwerk te onderhouden;
• kunnen hoofd- en bijzaken onderscheiden;
• hebben belangstelling voor de ontwikkelingen binnen het sociaal domein;
• hebben voldoende tijd beschikbaar (gemiddeld een halve dag per week).

Sollicitatieprocedure

Heeft u belangstelling voor het werk van de Adviesraad Wmo? Stuur dan een e-mail met cv aan de secretaris van de adviesraad, Sharon Voeten. Het e-mailadres is: adviesraadwmo@terneuzen.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris, tel. 06-5871 9302.