Baggeren Oostkolk en Herengracht

Op maandag 2 november 2020 start aannemer Kloosterman B.V. uit Kapelle met het baggeren van de Oostkolk in Terneuzen. Aansluitend zullen zij de Herengracht baggeren. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer vier weken. (Direct)omwonenden hebben we per brief geïnformeerd over deze werkzaamheden.

Op de bodem van waterpartijen verzamelt zich een laag bagger. Bagger bestaat onder andere uit gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof. De laag wordt steeds dikker. Te veel bagger stremt de doorstroming. Ook zorgt teveel bagger voor groen, ondoorzichtig water. De waterkwaliteit gaat achteruit en het water kan gaan stinken.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden zijn een aantal parkeervakken aan De Blokken en de Rosegracht niet beschikbaar. We proberen de parkeergarage Oostkolk zoveel als mogelijk open te houden. Het kan zo zijn dat we op enig moment toch de garage moeten sluiten. Het inrijden van de parkeergarage is dan niet mogelijk. Uiteraard kunt u wel de garage verlaten wanneer uw auto in de garage staat geparkeerd. Tijdens de werkzaamheden bestaat de kans op enige geurhinder.

Contact

Contactpersoon namens de gemeente is mevrouw A. Boeije van team Techniek. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente Terneuzen, tel. 14 0115.