Begroting 2019 handig te bekijken via website

Wilt u bekijken waar de gemeente volgend jaar geld aan gaat uitgeven? En bent u benieuwd waar de inkomsten van in totaal 157,1 miljoen euro vandaan komen? Dit kunt u heel makkelijk bekijken via de digitale begroting 2019.

De begroting 2019 en de meerjarenraming laten zien dat de gemeente Terneuzen een positieve financiële lijn door kan trekken. De gemeente zet verder in op een sterk, betrokken en vitaal Terneuzen. Daarbij wordt geïnvesteerd, maar tegelijkertijd ook goed op de gemeentelijke portemonnee gepast. Terneuzen wil hierdoor een lagere schuldpositie bereiken.

Ambities
De ambities van de gemeente komen in uiteenlopende thema’s terug in de begroting. De gemeente stimuleert initiatieven voor duurzaamheid, werkt aan klimaatadaptatie en zet in op minder restafval. Ook wil de gemeente optimaal uitvoering geven aan de nieuwe Omgevingswet. En Terneuzen geeft prioriteit aan goede oplossingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De werkwijze ‘verknopen en verkopen’ wordt ingezet om winkeloppervlakte in het stadscentrum van Terneuzen deels anders te benutten. Belangrijk is verder onder meer het sociaal domein, waar onverminderd op wordt ingezet om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Digitaal bekijken van de begroting
De Begroting 2019 en de meerjarenraming kunt u bekijken via https://terneuzen.pcportal.nl